Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Ricz Sandor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Ricz Sandor


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Ricz Sandor
  • Date: Fri, 25 Sep 2015 07:15:04 +0200
  • List-archive: <https://mail.szfki.hu/pipermail/seminar>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>W I G N E R S Z F I S Z E M I N Á R I U M

RICZ SÁNDOR (MTA ATOMKI, vendéglátó: Dombi Péter):
"Ionizációs folyamatok vizsgálata szög- és nagy energiafelbontású elektron
spektroszkópiai módszerrel"

Idõpont: 2015. szeptember 29. (kedd) 11:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Asbóth János

szfi-seminar AT wigner.mta.hu
  • [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Ricz Sandor, Szeminarium koordinator, 09/25/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page