Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Öveges József Díj pályázati felhívás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Öveges József Díj pályázati felhívás


Chronological Thread 
  • From: sukosd <sukosd AT reak.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Öveges József Díj pályázati felhívás
  • Date: Tue, 21 Jul 2015 11:57:07 +0200

Kedves Kollégák, Tisztelt Fizikatanárok!

A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége az iskolai fizikaoktatás kísérletes jellegének erősítésére és a kísérletező fizikatanárok elismerésére 2006. márciusában Öveges József Díjat alapított. A díjat iskolában oktató fizikatanárok nyerhetik el, az általuk benyújtott pályázat alapján.

Az Öveges Díj egy bronzból készült kisplasztika (Farkas Pál szobrászművész munkája), a díj elnyerését tanúsító oklevél, valamint 2015-ben *250 000 Ft*egyszeri szakmai díj.


A részletes, 2015. évi Pályázati Felhívás <http://nuklearis.hu/sites/default/files/docs/Oveges_Felhivas_2015.pdf>, a Díj Alapító Okirata, <http://nuklearis.hu/sites/default/files/docs/Oveges_dij_2013.pdf> a pontverseny állása <http://nuklearis.hu/verseny-allasa-korabbi-dijazottak-0> és a korábbi pályamunkák értékelése <http://nuklearis.hu/ertekelesek-0> a Magyar Nukleáris Társaság honlapján olvasható: http://nuklearis.hu/oveges-dij


Szeretettel várjuk a kísérletező kedvű tanár Kollégák pályázatait!
Beküldési határidő***2015. október 9.* (postabélyegző kelte)!

Üdvözlettel,
Sükösd Csaba.
  • [Fizinfo] Öveges József Díj pályázati felhívás, sukosd, 07/21/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page