Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Munkabesz�mol� -- Csire Gabor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Munkabesz�mol� -- Csire Gabor


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Munkabeszmol -- Csire Gabor
  • Date: Fri, 26 Jun 2015 07:15:03 +0200
  • List-archive: <https://mail.szfki.hu/pipermail/seminar>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>Munkabeszámoló

CSIRE GÁBOR (MTA Wigner FK SZFI):
"Szupravezetõ heteroszerkezetek kvázirészecske spektruma"

Idõpont: 2015. június 30. (kedd) 10:30
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

  • [Fizinfo] Munkabeszmol -- Csire Gabor, Szeminarium koordinator, 06/26/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page