Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Mon, 25 May 2015 20:24:19 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2015. május 28-án, csütörtökön 11:00-kor


CSEH József
(Atomki)

Nukleonkvartettek atommagokban


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-kor tea. Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:
Az atommagon belül a nukleonok között rövid hatótávolságú
vonzó erö müködik. Ebböl kifolyólag a nukleonok
elhelyezkedése annál kedvezöbb, minél nagyobb közöttük
a térbeli átfedés. Az energetikailag leghasznosabb
elrendezödésben annyi nukleon foglal helyet egyetlen
állapotban, amennyi csak tud. A Pauli-féle
kizárási elv két protont és két neutront enged ugyanarra
a pályára. A négy nukleonnak az ilyen, erösen kötött együttesét
kvartettnek nevezzük. A kvartettképzödés kísérleti
indikációja az a tény, hogy a 4n, n=1,2,..., Z=N
atommagokban az alfarészecske szeparációs energiája
kisebb, mint egyetlen nukleoné. (Itt Z a protonok,
N pedig a neutronok számát jelöli.)

Ezek a körülmények a magkutatás kezdetétöl ismeretesek,
ezért számos elmélet született a kvartettképzödés
leírására. Két fajtájuk van.
1. A héjszerü kvartettmodellek, amelyek tudnak a
kvartettek mikroszkopikus, azaz héjmodell-szerkezetéröl.
Ezek a modellek aszimmetrikusak a tekintetben, hogy csak
a spin és izospin szabadsági fokokat írják le
algebrailag, a térbelieket nem.
2. A kölcsönható bozon tipusú modellek ezzel szemben
teljes egészében az elegáns és hatékony csoportelméleti
tárgyalást alkalmazzák. Ám ezekben a modellekben nem
ismeretes a kvartett pontos fizikai tartalma.

Az előadásban két teljesen algebrai modellt körvonalazunk
a héjszerü kvartettképzödés leírására.
Az egyik fenomenologikus, melyben a nukleonikus
szabadsági fokok nem lépnek fel. A másik
félmikroszkopikus, ami egyenként írja le a nukleonokat.
(Ez utóbbinak a modelltere a törzsnélküli héjmodell
terének egy szimmetriavezérelt csonkítása.)
Mindkét esetben az (Elliott-modellböl ismeretes) U(3)-as
térbeli szimmetria állítja elö a gerjesztesi spektrumot.

A nyilvánvaló szimmetriatulajdonsága miatt e modellnek
az alapvetö magszerkezet-modellekhez, vagyis a héj-, a
fürt- (klaszter) és a kollektív modellhez füzödö
kapcsolata is ismeretes és egyszerü.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page