Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] DE TTK NyáriTábor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] DE TTK NyáriTábor


Chronological Thread 
  • From: Cserháti Csaba <cserhati.csaba AT science.unideb.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] DE TTK NyáriTábor
  • Date: Mon, 04 May 2015 12:33:11 +0200
  • Organization: University of Debrecen Department of Solid State Physics

Kedves Kollegák!

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara nyári tábort
rendez középiskolások számára.
Az egyhetes tábor alatt a biológia, földrajz, fizika, kémia, vagy
matematika iránt érdeklődő diákok
a Kar intézeteiben kipróbálhatják, milyen kutatónak lenni. A tehetséges
és szorgalmas táborlakók betekintést
nyerhetnek a Kar oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak életébe,
megismerhetik a kutatómunka szépségeit és nehézségeit.
A Kar megnyitja laboratóriumait, ahol a diákok a legmodernebb
eszközökkel, felkészült és elkötelezett
munkatársaink irányításával egy-egy kutatási projekt feladatot dolgoznak
ki. A tábor utolsó napján konferenciát
szervezünk, ahol a résztvevők kutatómunkájuk eredményeiről egy rövid
prezentációban adnak számot.

Színes kutatási témákat kínálunk a természettudományok területén, ahol
mindenki kielégítheti kíváncsiságát.
A vállalkozó kedvű diákok megvalósíthatják egyéni ötleteiket, majd
folytathatják a projektmunkát a tábor után,
akár szaktanáruk bevonásával is. A délutáni és esti programok
lebonyolításába bekapcsolódnak a TTK hallgatói
öntevékeny csoportjai is. A tábor minden érdeklődő, tehetséges fiatal
jelentkezésére számít az Észak-alföldi régióból.

A TTK Nyári Tábor 2015. július 6 és 11 között kerül megrendezésre. A
tábor teljesen ingyenes, ezért a
résztvevőket egy pályamunka alapján választjuk ki. A jelentkezés
részleteiről a tábor honlapján lehet
tájékozódni a ttknyaritabor.unideb.hu címen.

Üdvözlettel,
Pintér Ákos
dékán
  • [Fizinfo] DE TTK NyáriTábor, Cserháti Csaba, 05/04/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page