Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Tue, 21 Apr 2015 13:52:10 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2015. április 23-án, csütörtökön 11:00-kor


Fényes Tibor
(Atomki)

Kvarkanyag - 2014


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-kor tea. Vendégeket szívesen látunk.Máté Zoltán

Vázlat:
I. BEVEZETÉS
II. A MAGANYAG FÁZISDIAGRAMJA, AZ ÜTKÖZÉS FÁZISAI
III. ERŐSEN KÖLCSÖNHATÓ ANYAG NAGY HŐMÉRSÉKLETEKNÉL
III.1. GAMMA-SUGÁRZÁS A KVARK-GLUON PLAZMÁBÓL
III.2. A TŰZZÓNA KOLLEKTÍV MOZGÁSA
III.3. AZ ELŐÁLLT RÉSZECSKÉK HOZAMA
III.4-5. A HADRONOK ENERGIASPEKTRUMA, KINETIKUS KIFAGYÁS
III.6. AZ ELŐÁLLT RÉSZECSKÉK ELNYELŐDÉSE A TŰZZÓNÁBAN
III.7. ELMÉLETI MODELLEK
IV. ERŐSEN KÖLCSÖNHATÓ ANYAG NAGY BARIONSŰRŰSÉGEKNÉL
IV.1. DILEPTON-KÍSÉRLETEK
IV.2. KOLLEKTÍV MOZGÁS, RÉSZECSKEHOZAMOK
IV.3. RÉSZECSKÉK ELNYELŐDÉSE
IV.4. KVARKSZERŰ ANYAG, SZÍNSZUPRAVEZETÉS
V. ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS
_______________________________________________Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page