Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Csete Maria

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Csete Maria


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Csete Maria
  • Date: Fri, 20 Feb 2015 07:15:02 +0100
  • List-archive: <https://mail.szfki.hu/pipermail/seminar>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>W I G N E R S Z F I S Z E M I N Á R I U M

CSETE MÁRIA (SZTE Optika és Kvantumelektronika Tanszék, vendéglátó: Dombi
Péter):
"A fény-anyag kölcsönhatás plazmonikus erõsítése"

Idõpont: 2015. február 24. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Asbóth János

szfi-seminar AT wigner.mta.hu
  • [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Csete Maria, Szeminarium koordinator, 02/21/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page