Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD témák bekérése - BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD témák bekérése - BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola


Chronological Thread 
  • From: Mihály György <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD témák bekérése - BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
  • Date: Mon, 16 Feb 2015 15:23:51 +0100

*Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME TTK Fizikai Tudományok Doktori
Iskola**
*
A BME Természettudományi Karán, a Fizikai Tudományok Doktori Iskolában
meghirdetendő PhD témák kiírását elektronikus úton gyűjtjük be. Ez lehetővé
teszi, hogy a pályázók az Interneten keresztül is tájékozódhassanak a Fizika
Tudományok Doktori Iskola honlapján (http://dept.phy.bme.hu/phd/) és az
országos doktori adatbázisban (http://www.doktori.hu/index.php?menuid=115).

Ha a témavezető a BME TTK főállású dolgozója, akkor a meghirdetéshez
szükséges nyomtatvány itt található:
http://dept.phy.bme.hu/phd/temajavaslatok_2015/temajavaslat_TTK.rtf

Külső téma esetén, azaz ha a témavezető nem teljes munkaidőben
foglalkoztatott dolgozója a BME TTK-nak, tanszéki konzulens segít a
témavezetőnek az adminisztratív teendőkben. A téma meghirdetését ezért meg
kell előzze a tudományterülethez közel álló tanszékről választott
konzulenssel való egyeztetés. Külső témát az itt található formanyomtatvány
kitöltésével lehet
meghirdetni:http://dept.phy.bme.hu/phd/temajavaslatok_2015/temajavaslat_kulso.rtf

A BME Doktori Szabályzat előírja, hogy külső témavezető csak az lehet, aki
teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó olyan intézményben, amely az
Egyetemmel írásban rögzített együttműködési megállapodást kötött a doktori
képzés célkitűzéseinek megvalósítására [DHSZ 10. § (4)
pont].http://doktori.bme.hu/BME_DHSZ_2013_dec_16.pdf
A Fizikai Tudományok Doktori Iskolával együttműködési szerződést kötött intézmények:
MTA Természettudományi Kutatóközpont
MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Atomenergia-kutató Intézet
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Országos Onkológiai Intézet
Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
folyamatban van
Semmelweis Egyetem

A szerződések itt tekinthetők
meg:http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=11
Ha a témát javasló más külső intézményben dolgozik, mielőbb kezdeményezze a
megállapodás megkötését.

Kérjük, hogy a témakiírók PhD témajavaslataikat*2015. március 20-ig*
elektronikusan küldjék be a TTK Dékáni Hivatalába,
aphdtema AT ttdh.bme.hu
címre. A javaslatok beérkezését emailben igazoljuk vissza.

A formanyomtatvány beküldésével a téma meghirdetője egyúttal nyilatkozik a
kutatás feltételeinek biztosításáról, továbbá a munkahelyi vezetővel (és a
tanszéki konzulenssel) történt egyeztetésről. A témák elfogadásáról a Doktori
Iskola Tanácsa dönt. A téma meghirdetésének feltétele, hogy a témakiíró az
ODT adatbázisba (www.doktori.hu) felvételre kerüljön, vagy korábbi adatait
2015. március 20-ig frissítse. Ehhez technikai segítséget
avidamari AT ttdh.bme.hu
email címen lehet kérni.

A határidő után érkező javaslatok nem kerülnek meghirdetésre. A fenti
információk megtalálhatók a doktori iskola honlapján
is:http://dept.phy.bme.hu/phd

Tisztelettel
Mihály György
a Doktori iskola vezetője
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page