Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELTE, Fizikai TDK Konferencia 2014

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELTE, Fizikai TDK Konferencia 2014


Chronological Thread 
  • From: Nguyen Quang Chinh <chinh AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ELTE, Fizikai TDK Konferencia 2014
  • Date: Thu, 11 Dec 2014 09:22:20 +0100

ELTE, TTK, Fizikai Intézet

Tudományos Diákköri (TDK) Konferencia, 2014

2014. december 13. (szombat)
ELTE Pázmány Péter sétány 1/A alatti épületében


Zsűri I: Anyagtudomány és Szilárdtest Fizika

9:00 Dálya Gergely és Kapás Kornél (Fizika BSc, 3. évf.)
Témavezető: Dr. Ispánovity Péter Dusán (ELTE Anyagfizikai Tanszék)
A deformáció hatása a réz egykristály felületén kialakuló fraktál
dimenziójára

9:25 Kovács Áron Dániel (Fizika BSc 2. évf.)
Témavezető: Cserti József (ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék),
és Dávid Gyula (ELTE, Atomfizikai Tanszék)
A grafén és a háromrétegű T_3 rácsszerkezetű anyagok Hall-vezetőképessége.

9:50 Kukucska Gergő (Fizika MSc 2. évf.)
Témavezető: Koltai János ( ELTE, Biológiai Fizika Tanszék), Nemes Incze
Péter (Institute of Physics 2B RWTH Aachen University)
Lokális mechanikai feszültség hatása a grafén Raman-spektrumára

10:15 Máté Mihály (Fizika BSc 3. évf.)
Témavezető: Tichy Géza (ELTE Anyagfizikai Tanszék)
Réteges anizotrop közegek általános leírása

Szünet 10:40

11:10 Szilágyi Csaba (Fizika BSc, 4. évf.)
Témavezető: Révész Ádám (ELTE, Anyagfizikai Tanszék)
Hidrogéntárolás felületkezelt Mg-alapú ötvözetekben

11:35 Takács Ádám (Fizika BSc, 2. évf.)
Témavezető: Tichy Géza (ELTE Anyagfizikai Tanszék)
Anizotróp szemcséjű polikristályok fizikai együtthatóinak meghatározása

12:00 Udvarhelyi Péter (Fizika MSc, 1. évf.)
Témavezető: Bodrog Zoltán és Gali Ádám (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
Negatívan töltött nitrogén-vakancia hiba és szubsztitúciós nitrogén
spin-spin kölcsönhatásának vizsgálata gyémántban, kvantummechanikai
számításokkal


Zsűri II: Bio- és Orvosi Fizika

9:00 Fülöp Anikó (Biofizika MSc, 2. évf.)
Témavezető: Négyessy László (KFKI RMKI)
Agykérgi interakciók hálózati modellje

9:25 Kispál András (Fizika BSc 3. évf.)
Témavezető: Fröhlich Georgina (Országos Onkológiai Intézet,
Sugárterápiás Központ)
Méhnyakrák CT-alapú szövetközi és hagyományos üregi sugárterápiájának
dozimetriai összehasonlítása

9:50 Oláh Tamás (Fizika MSc 1. évf.)
Témavezető: Smeller László (Semmelweis Egyetem Biofizikai és
Sugárbiológiai Intézet)
Új belső nyomás-kalibráns tesztelése nagy nyomású gyémántcellás
infravörös spektroszkópiai mérésekhez

10:15 Papp Dorottya (Fizika BSc 3. évf.)
Témavezető: Major Tibor (Országos Onkológiai Intézet)
CT vizsgálaton alapuló képvezérelt sugárterápia korai stádiumú
emlődaganatos betegek parciális emlőbesugárzásánál: automatikus és
manuális képfúziós módszerek

Szünet 10:40

11:10 Polgár Szabolcs (Fizika BSc, 3. évf.)
Témavezető: Fröhlich Georgina (Országos Onkológiai Intézet,
Sugárterápiás Központ)
Prosztatadaganatok szövetközi besugárzásának dozimetriai vizsgálata:
nagy dózisteljesítményű ideiglenes vs. végleges beültetés

11:35 Prósz Aurél és Lőrincz Attila Péter (Fizika BSc, 2. évf.)
Témavezető: Horváth Róbert (MTA MFA)
Fehérje adszorpció vizsgálata optikai és mechanikai elven működő
jelölésmentes bioszenzorokkal

12:00 Varsányi István (Fizika BSc, 4. évf.)
Témavezető: Szigeti Kisztián (Semmelweis Egyetem Biofizikai és
Sugárbiológiai Intézet)
Patkány agyi metabolizmus térkép készítése [18]FDG radiofarmakon
segítségével


Zsűri III: Kísérleti Atommag- és Nehézion Fizika

9:00 Bíró Gábor (Fizika MSc 2. évf.)
Témavezető: Barnaföldi Gergely Gábor (MTA Wigner FK RMKI) és Papp Gábor
(ELTE, Elméleti Fizikai Tanszék)
Azonosított hadronspektrumok vizsgálata nem-extenzív statisztikus
modellek segítségével az ALICE szimulációs keretrendszerében

9:25 Bodor Áron Csaba (Fizika BSc 2. évf.)
Témavezető: Horváth Ákos (ELTE Atomfizikai Tanszék)
Koincidencia-korrekciók számítása gamma-spektroszkópiában

9:50 Englert Dávid (Fizika MSc 2. évf.)
Témavezetők: Siklér Ferenc (Wigner FK RMI) és Veres Gábor (Atomfizikai
Tanszék, CERN)
Két-részecske korrelációk vizsgálata azonosított pionok, kaonok és
protonok segítségével pPb ütközésekben

10:15 Galgóczi Gábor (Fizika BSc, 3. évf.)
Témavezető: Hamar Gergő és Varga Dezső (MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpont)
TGEM alapú Cserenkov-detektorok fejlesztése

Szünet 10:40

11:00 Kapás Kornél (Fizika BSc, 3. évf.)
Témavezető: Hamar Gergő és Varga Dezső (MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpont)
Feltöltődés vizsgálat GEM alapú detektorokon

11:25 Kincses Dániel (Fizika BSc, 3. évf.)
Témavezető: Csanád Máté (ELTE TTK Atomfizikai tanszék)
Bose-Einstein korrelációk mérése nagyenergiás nehézion-ütközésekben

11:50 Németh Dániel (Fizika BSc, 3. évf.)
Témavezető: Hamar Gergő (Kutató, Wigner FK)
Gáztöltésű PET detektor kifejlesztése

12:15 Stark Ildikó és Könye Viktor (Fizika BSc, 3. évf.)
Témavezető: Fülöp Zsolt (ATOMKI) és Matthias Junker (Lab. Nazionali del
Gran Sasso)
Kozmikus müonok fluxusának és szögeloszlásának meghatározása a
Gran Sasso Laboratóriumban


Zsűri IV: Elméleti Fizika

9:00 Bagoly Attila (Fizika BSc, 3. évf.)
Témavezető: Csanád Máté (ELTE TTK Atomfizikai tanszék)
Nagyenergiás nehézion-ütközések numerikus hidrodinamikai modellezése

9:25 Bécsy Bence (Fizika BSc, 2. évf.)
Témavezető: Raffai Péter (ELTE Atomfizikai Tanszék)
Kettős rendszerbeli pulzárok és kísérőik közötti dinamikai
kölcsönhatások vizsgálata

9:50 Bozsó István (Fizika Bsc 3. évf.)
Témavezető: Drótos Gábor (ELTE, Elméleti Fizika Tanszék)
Felhőben mozgó esőcseppek vizsgálata snapshot attraktor segítségével

10:15 Brunner Kristóf (Fizika BSc 2. évf.)
Témavezető: Cserti József (ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék)
és Dávid Gyula (ELTE, Atomfizikai Tanszék)
Oszcillátor-hálózat kollektív rezgéseinek vizsgálata Green-függvénnyel
és numerikus módszerekkel

Szünet 10:40

11:00 Csukás Károly Zoltán (Fizika MSc 2. évf.)
Témavezető: Rácz István (MTA Wigner FK, Részecske- és Magfizikai
Intézet)
Kettő kodimenziójú felületek stabilitásának vizsgálata lassan forgó
feketelyuk téridőben

11:25 Janosov Milán (Biofizika MSc, 2. évf.)
Témavezető: Vásárhelyi Gábor és Vicsek Tamás (ELTE, Biológiai Fizika
Tanszék)
Csoportos üldözési stratégiák

11:50 Laczkó Zoltán Balázs (Fizika BSc, 3. évf.)
Témavezető: Bajnok Zoltán (MTA Wigner RMKI)
A peremes Lee-Yang modell teljes megoldása

12:15 Rakovszky Tibor (Fizika MSc, 1. évf.)
Témavezető: Asbóth János Károly (MTA Wigner FK, Kvantumoptikai és
kvantuminfor. Oszt.)
Rendezetlenség hatása a kvantumos bolyongás topologikus fázisaira


13:15 Eredményhirdetés 0.81-es (Ortvay) előadóteremben


Minden érdeklődőt szívesen várunk.

  • [Fizinfo] ELTE, Fizikai TDK Konferencia 2014, Nguyen Quang Chinh, 12/11/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page