Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 21 Nov 2014 13:14:14 +0100

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2014. november 27., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Kroó Norbert (MTA Wigner FK)

„Erős plazmonika"
(elektronpár képződés, Meissner-effektus
és magneto-optikai anomália szobahőmérsékleten, aranyban)

Kivonatos ismertetés:
Intenzív, femtoszekundumos lézerimpulzusok egy 80GW/cm2 körüli, mintegy 40GW/cm2-es tartományban olyan anomáliákat okoznak, amelyek elektronpár képződésre, Meissner-effektusra és anomális Faraday-forgatásra utalnak

A méréseket egy felületi plazmon közeli tér pásztázó alagútmikroszkóppal végeztük 50nm-es arany filmeken. Vizsgáltuk továbbá az ugyanazokból a filmekből multiplazmon közvetítéssel kilépő elektronok spektrumát repülési idő mérő analizátor segítségével.

Az eredmények értelmezését analóg jelenségekhez kapcsolódó modellszámítások és más alacsonyabb hőmérsékletű szupravezetők eredményeivel való összehasonlítás útján végeztük. Konklúzióként végső állításunk, hogy a megfigyelt jelenségek felületi plazmonok által indukált szobahőmérsékletű szupravezetés fellépésére utalnak.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page