Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Fenyves Ervin

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Fenyves Ervin


Chronological Thread 
  • From: Péter Király <kiraly.peter AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Fenyves Ervin
  • Date: Thu, 23 Oct 2014 13:20:01 +0200 (CEST)

Amerikából érkezett a szomorú hír, hogy Fenyves Ervin, a dallasi Texasi Egyetem professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteleti tagja, 2014. október 14-én, életének 91. évében elhunyt.

Tudományos munkásságát a kozmikus sugárzás területén a Pázmány Péter Tudományegyetemen, Barnóthy Jenő és Forró Magdolna irányításával kezdte, majd az ő külföldre távozásuk és a KFKI 1950-ben történt megalakulása után a Jánossy Lajos vezette Kozmikus Sugárzási Osztályon folytatta. Akadémiai doktori értekezését 1960-ban "30 GeV körüli neutronok ütközési hatáskeresztmetszetének vizsgálata ólomban" címen készítette. Hamar felismerte a gyorsítós vizsgálatok egyre növekvő fontosságát, és nagyrészt az ő érdeme volt a jó kapcsolat kiépítése a dubnai Egyesített Magfizikai Kutatóintézettel és a genfi CERN kutatóközponttal. Így a modern hazai kísérleti nagyenergiájú fizikai kutatások megalapítójává vált. 1964-től 1967-ig a dubnai intézet igazgatóhelyettese volt, és sokat tett az intézet nyugati kapcsolatainak fejlesztéséért. A KFKI Kozmikus Fizikai Laboratóriumának vezetése mellett az ELTE Atomfizikai Tanszékén docensként, majd professzorként az egyetemi oktatásba is bekapcsolódott. A KFKI-ban az ő kezdeményezésére indult meg az elméleti fizikai kutatómunka a részecskefizika és a kvantumtérelmélet területén.

1968-ban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bécsi fizikai szekciójának vezetésére kapott megbízást, de innen politikai okokból a szerződés lejárta előtt visszahívták. Ezután 1969-ben családjával külföldre távozott, majd az Egyesült Államokba kapott meghívásokat. 1970-től 40 évig a Texasi Egyetemen volt professzor. Ottani munkájáról részletes információ található az MTA "Magyar Tudományosság Külföldön" hírlevelének 1914. július 15-i számában. A rendszerváltás után többször járt itthon, munkásságáról számos előadást tartott, a Fizikai Szemlében is több cikke jelent meg.

Emlékét megőrizzük.

Király Péter, Frenkel Andor

  • [Fizinfo] Elhunyt Fenyves Ervin, Péter Király, 10/23/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page