Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Vákuumtechnika tanfolyam 2015. február 16 - 20., ATOMKI, Debrecen

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Vákuumtechnika tanfolyam 2015. február 16 - 20., ATOMKI, Debrecen


Chronological Thread 
  • From: Bohátka Sándor <bohatka AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Vákuumtechnika tanfolyam 2015. február 16 - 20., ATOMKI, Debrecen
  • Date: Mon, 20 Oct 2014 23:29:10 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Tisztelt Kollégák!

Az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazások Szakcsoportja
Vákuumtechnikai Tanfolyamának októberre meghirdetett oktatását többek kérésére
2015. elejére halasztottuk. Az új időpontok:

Elméleti oktatás: 2015. február 16 – 20. (5 nap), ATOMKI, Debrecen, Bem tér
18/C
Laboratóriumi gyakorlat: 2015. február 20. után kezdődően (3 nap), ATOMKI,
Bem tér 18/C

A 30-30 órás oktatás tematikája és a jelentkezés/részvétel feltételei a
szakcsoport honlapján:
http://www.kfki.hu/elftvakuum/vakuumtech_tanf_elm_gyak_2015.htm
címen olvasható.

A jelentkezéssel és a tanfolyammal kapcsolatosan minden kérdéssel
Bohátka Sándorhoz fordulhatnak a
bohatka AT atomki.hu
elektronikus levélcímen.

Üdvözlettel,
Bohátka Sándor


  • [Fizinfo] Vákuumtechnika tanfolyam 2015. február 16 - 20., ATOMKI, Debrecen, Bohátka Sándor, 10/20/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page