Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Vákuumtechnika tanfolyam 2014. okt. 27 - 31.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Vákuumtechnika tanfolyam 2014. okt. 27 - 31.


Chronological Thread 
  • From: Bohátka Sándor <bohatka AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Vákuumtechnika tanfolyam 2014. okt. 27 - 31.
  • Date: Tue, 2 Sep 2014 13:58:32 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: mailman.kfki.hu; dkim=pass reason="2048-bit key; insecure key" header.d=atomki.mta.hu header.i= AT atomki.mta.hu header.b=cYm0wM1D; dkim-adsp=pass; dkim-atps=neutral
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu


FELHÍVÁS VÁKUUMFIZIKAI TANFOLYAMRA ÉS LABORGYAKORLATRA

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Vákuumfizikai, -technológiai
és Alkalmazások Szakcsoportja újra meghirdeti eddig négyszer
sikeresen megrendezett tanfolyamát, amelyhez most külön időpontban
megtartandó laboratóriumi gyakorlatot is ajánl.

Elméleti oktatás: 2014. október 27 – 31., ATOMKI, Debrecen, Bem tér 18/C

Laboratóriumi gyakorlat: 2014. november 10. után kezdődően, ATOMKI, Bem tér
18/C

A jelentkezés és részvétel módját és feltételeit a Szakcsoport
honlapján a
http://www.kfki.hu/elftvakuum/vakuumte_tanf_elm_gyak_2014.htm
internetes címen találják meg.

Kiegészítésül a laborgyakorlat tematikája:

(Feltétele: az ELFT elméleti képzést nyújtó Vákuumtechnika Tanfolyamán
való előzetes részvétel (most vagy korábban), illetve ezzel egyenértékű
előképzettség más oktatás keretén belül (kérjük megnevezni ezt az oktatást).

1. Diffúziós szivattyú alkatrészeinek megismerése és a szivattyú
összeszerelése
2. Pirani vákuummérő megismerése, beállítása, működtetése
3. Diffúziós szivattyús nagyvákuum-rendszer üzemeltetése
(Bekapcsolási, üzemeltetési, kikapcsolási feltételek és jelenségek,
üzemeltetés,
szívósebesség mérése, gázleadás és kigázosodás megfigyelése
tömegspektrométerrel.)
4. Rotációs szivattyú vízzel szennyezett olajának megtisztítása gázballaszt
üzemmódban, ellenőrzése nyomásméréssel.
5. Átvezetők, zsilipek, szelepek szerkezetének és működésének megismerése.
6. Turbómolekuláris szivattyúval szívott nagyvákuum-rendszer üzemeltetése.
7. Maradékgáz-mérés kvadrupól tömegspektrométerrel (KTS).
(A KTS megismerése, érzékenységének és a mérhető legkisebb parciális
nyomásnak
a meghatározása, maradékgáz-elemzés.)
8. Lyukkeresés Pirani vákuummérővel, ionizációs vákuummérővel és
tömegspektrométerrel.
9. Egy vákuumrendszer egyik elemének megtisztítása mosással.
10. Egy vákuumrendszer megtervezése és összeállítása megadott követelmények
alapján,
vákuumtechnikai gyártó cégek katalógusainak felhasználásával
(Számítások, összeállítási rajz, alkatrészlista, árkalkuláció készítése.)
11. Csigavonalas (scroll) szivattyú tisztítása.
12. Nyomásmérés egy forgólapátos szivattyúval szívott cső két végén különböző
gázbeömléseknél; az áramlás jellegének meghatározása és a cső
vezetőképességének
kiszámítása a mért nyomásokon.
13. Számítási feladat megoldása.

Bohátka Sándor
ELFT, VFTA Szakcsoport  • [Fizinfo] Vákuumtechnika tanfolyam 2014. okt. 27 - 31., Bohátka Sándor, 09/02/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page