Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELFT Anagytudomanyi Oszi Iskola 2014, oktober 8-10.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELFT Anagytudomanyi Oszi Iskola 2014, oktober 8-10.


Chronological Thread 
  • From: Balazs Ujfalussy <bu AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ELFT Anagytudomanyi Oszi Iskola 2014, oktober 8-10.
  • Date: Mon, 01 Sep 2014 12:39:45 +0200
  • Organization: Wigner Research Center for Physics

Kedves Kollégák!

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Anyagtudományi és Diffrakciós Szakcsoportja 2014-ben is közösen szervezi a már hagyományossá vált Őszi Iskolát

Az idei iskola témája: "Az energetika anyagtudományi kérdései"

Modern világunk fenntartásához és működéséhez óriási mennyiségű energia szükséges, és az energiaszükséglet egyre növekszik. A hagyományos, fosszilis energiahordozók (szén- és kőolajszármazékok) elégetésén alapuló technológiák iránti igényt mindinkább felváltja a megújuló energiaforrások (nap-, víz-, szélenergia, biomassza) valamint a nukleáris és fúziós energiaforrások által biztosított energia iránti igény. Az energetika területén is számos technológiai, anyagtudományi kérdés merül fel, ugyanis egy rendkívül szerteágazó és dinamikusan fejlődő területről beszélünk. Az energiatermelés, az energiahasznosítás, energiatárolás, -elosztás, -továbbítás, hulladékkezelés mind külön szakterületet képvisel, ugyanakkor minden területen adódik kihívás az anyagtudósok számára. Az iskola célja az ezen területekhez kapcsolódó speciálisanyagtudományi kérdések körüljárása, technológiai kihívások áttekintése, illetve azon kutatások bemutatása, amelyek kapcsolódnak az energiatermelés és az energia hatékony felhasználásának témaköréhez.


Idén is megőrizzük az Őszi Iskola hagyományos felépítését, ezért meghívott előadók tartanak hosszabb, összefoglaló jellegű előadásokat, főleg PhD ill. diplomázó hallgatóknak.

Emellett várjuk azon kollégák jelentkezését is, akik rövidebb előadást kívánnak tartani saját, akár más témájú eredményes kutatásaikról illetve az anyagtudomány vagy a szilárdtestfizika valamely kurrens témájáról.

Nagy szeretettel várunk határontúli kollégákat is, akiknek költségeit igyekszünk megtéríteni.

Az iskola meghivott előadói:

Dr. Horváth Ákos (MTA Energiatudományi kutatóközpont)

Dr. Hózer Zoltán (MTA Energiatudományi kutatóközpont)

Dr. Zoletnik Sándor (MTA Wigner fizikai kutatóközpont)

Dr. Szabó István (Debreceni Egyetem)

Dr. Fried Miklós (MTA Természettudományi kutatóközpont)

Dr. Margitfalvi József (Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület)

Dr. Varga Lajos (MTA Wigner fizikai kutatóközpont)

Dr. Gali Ádám (MTA Wigner fizikai kutatóközpont)

Dr. Jánosi Imre (ELTE TTK)

Az iskola weblapja: http://indico.kfki.hu//event/osziiskola2014 <http://indico.kfki.hu/event/osziiskola2014>

Az iskola 2014. október 8-án, szerdán ebéddel kezdődik és 2014. október 10-én,pénteken délután ebéddel zárul. Regisztrálni a

Az iskola helye: Mátrafüredi Akadémiai Üdülő

*** 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.***

A költségek nagyjából az alábbiak szerint alakulnak :

ELFT tag/nem ELFT tag: 35/40 eFt, ami tartalmazza a részvételi díjat, valamint az étkezések és a szállás költségeit.

Lehetőség lesz egy napos részvételre is, aminek költsége 9 eFt ELFT tagoknak és 13 eFt nem ELFT tagoknak.

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 15-e (hétfő). Jelentkezni vagy a weblapon valo regisztrációval, vagy e-mailben lehet a alábbiak szerint.

Kérjük, hogy a hatékony szervezés érdekében a határidőt szíveskedjenek betartani.

Jelentkezési adatok:

Név:

Intézet neve, címe (ahova az ELFT által kiállított számlát kéri):

E-mail cím:

Más elérhetőség, pl. telefon/mobil telefon:

ELFT Társulati tag: igen, nem

Megjegyzés:

A jelentkezési adatokat a következő címre kérjük elküldeni:

Újfalussy Balázs e-mail: ujfalussy.balazs at wigner.mta.hu, fax: 1-392-2215

Fábián Margite-mail: fabian.margit at energia.mta.hu, fax: 1-392-2215

Szeretettel várunk mindenkit, aki az új anyagok és alkalmazásaik iránt érdeklődnek!

Budapest, 2014. Szeptember 1.

Üdvözlettel:

Szabó István és Újfalussy Balázs, Anyagtudományi Szakcsoport

Gubicza Jenő és Fábián Margit, Diffrakciós Szakcsoport
  • [Fizinfo] ELFT Anagytudomanyi Oszi Iskola 2014, oktober 8-10., Balazs Ujfalussy, 09/01/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page