Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 04 Jul 2014 10:00:13 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2014. július 9.
szerda, 11 óra


A szokásostól eltérő helyszínen!
É 4.52


Czégel Dániel

végzős ELTE BSc fizikus hallgató


"Hierarchia mérése komplex hálózatokban"

Hogyan alakul ki spontán módon hierarchikus szerveződés a
természetben, illetve a társadalomban? Ahhoz, hogy ezt a kérdést
vizsgálni tudjuk matematikai modellek segítségével, először is
szükség van arra, hogy meg tudjuk mérni a hierarchia mértékét a
vizsgált rendszerekben. Előadásomban bemutatok egy általános
eljárást olyan irányított hálózatokon értelmezett
hierarchiamértékek létrehozására, melyek megfelelnek néhány
természetes kritériumnak. Két konkrét mértéket is bemutatok,
amelyek az előző általános eljárás speciális esetei, és
összehasonlítom őket az irodalomban megtalálható korábban
definiált mértékekkel.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page