Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] John Peacock eloadasa julius 3-an, este 7 orai kezdettel

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] John Peacock eloadasa julius 3-an, este 7 orai kezdettel


Chronological Thread 
  • From: Kurti Jeno <kurti AT virag.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] John Peacock eloadasa julius 3-an, este 7 orai kezdettel
  • Date: Wed, 02 Jul 2014 17:39:31 +0200


Meghívó nyilvános előadásra


Prof. John Peacock (University of Edinburgh)

Revolutions in Cosmology: 1912-2014

címmel

2014. július 3-án, este 7 órai kezdettel

angol nyelvű előadást tart a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében (V.
ker Széchenyi tér 9. II. em.)


Az előadás meghallgatására minden érdeklődő kollégát szívesen látnak a
szervezők!

Rövid tartalmi kivonat:

Az univerzum modern felfogású értelmezése éppen egy évszázada kezdett
testet ölteni. Azóta a csillagászati megfigyelések bizonyították, hogy a
csillagok galaxisokban csoportosulnak, amelyek táguló tömegeloszlást
alkotnak. Ez a felismerés elvezet a forró és sűrű korai állapotból
kiinduló fejlődés gondolatához, amelyet a kozmikus mikrohullámú háttér
révén közvetlenül is tanulmányozhatunk. Mintegy három évtizeddel ezelőtt
ez a kép telve volt talányokkal. Elsősorban a nagyon speciálisnak tűnő
kezdeti állapot természete és annak létrejötte várt válaszra. Az
inflációs kozmológia, amely szerint az univerzum nagy alapállapoti
energiasűrűségű állapotában fellépő kvantum-folyamatok alakítják ki a
kezdőállapotot, elvben ellentmondásra megoldást kínál. A kutatások immár
elérkeztek az inflációs elmélet közvetlen ellenőrzésének szakaszába,
bepillantást engedve annak a korszaknak a fizikájába, amikor az
univerzum 50 nagyságrenddel kisebb volt mai méreténél. Figyelemreméltó,
hogy a tudománynak mindehhez a fejlődéséhez kevesebb mint egyetlen
emberöltő elegendő volt.  • [Fizinfo] John Peacock eloadasa julius 3-an, este 7 orai kezdettel, Kurti Jeno, 07/02/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page