Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] DE TTK Nyári Tábor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] DE TTK Nyári Tábor


Chronological Thread 
  • From: Cserháti Csaba <cserhati.csaba AT science.unideb.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] DE TTK Nyári Tábor
  • Date: Mon, 02 Jun 2014 11:28:47 +0200
  • Organization: University of Debrecen Department of Solid State Physics

Kedves Kollegák!

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara nyári tábort
rendez középiskolások számára. Az egyhetes tábor alatt a biológia,
földrajz, fizika, kémia, vagy matematika iránt érdeklődő diákok a Kar
intézeteiben kipróbálhatják, milyen kutatónak lenni. A tehetséges és
szorgalmas táborlakók betekintést nyerhetnek a Kar oktatóinak,
kutatóinak és hallgatóinak életébe, megismerhetik a kutatómunka
szépségeit és nehézségeit. A Kar megnyitja laboratóriumait, ahol a
diákok a legmodernebb eszközökkel, felkészült és elkötelezett
munkatársaink irányításával egy-egy kutatási projekt feladatot dolgoznak
ki. A tábor utolsó napján konferenciát szervezünk, ahol a résztvevők
kutatómunkájuk eredményeiről egy rövid prezentációban adnak számot.

Színes kutatási témákat kínálunk a természettudományok területén, ahol
mindenki kielégítheti kíváncsiságát. A vállalkozó kedvű diákok
megvalósíthatják egyéni ötleteiket, majd folytathatják a projektmunkát a
tábor után, akár szaktanáruk bevonásával is.

A délutáni és esti programok lebonyolításába bekapcsolódnak a TTK
hallgatói öntevékeny csoportjai is. A tábor minden érdeklődő, tehetséges
fiatal jelentkezésére számít az Észak-alföldi régióból.

A TTK Nyári Tábor 2014. június 30 és július 5 között kerül
megrendezésre.

A tábor teljesen ingyenes, ezért a résztvevőket egy pályamunka alapján
választjuk ki.

A jelentkezés részleteiről a tábor honlapján lehet tájékozódni a
ttknyaritabor.unideb.hu címen.


Üdvözlettel,

Pintér Ákos

dékán
  • [Fizinfo] DE TTK Nyári Tábor, Cserháti Csaba, 06/02/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page