Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Sat, 26 Apr 2014 14:57:17 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2014. április 30.
szerda, 11 óra

Tőkési Károly

Magyar Tudományos Akadémia, Atommagkutató Intézet, Debrecen


"Többszörös szórások atomi ütközésekben - Fermi típusú gyorsítás"


Előadásomban az ionizáció egy olyan speciális esetével
foglalkozom, amikor ion-atom ütközésekben az ionizáció soklépcsős
folyamat eredménye, azaz az elektron többször szóródik a lövedéken
és a célatom magján mielőtt szabaddá válik. Az ionizációnak ezt a
formáját tekinthetjük úgy, mint egy mikroszkopikus ping-pong
játszmát, ahol a labda szerepét az elektron, az ütőkét pedig a
lövedék és a célatom játssza.

Ilyen bonyolult, többszörös szórási folyamatok természetesen csak
magasabb rendben, célszerűen nemperturbatív elméleti módszerekkel
tárgyalhatók. Ilyen például a klasszikus pályájú Monte Carlo
(Classical Trajectory Monte Carlo - CTMC) módszer, amely például a
háromtest problémát árnyékolt Coulomb potenciálok esetében is igen
hatékonyan tudja kezelni.

CTMC módszerrel kiszámoltam az ionizált elektron emissziós szöge
és energiája szerinti kétszeresen differenciális
hatáskeresztmetszeteket. Eredményeim igen jó egyezésben vannak a
kísérleti megfigyelésekkel, a többszörös szórási folyamatok által
eredményezett határozott csúcsokat és vállakat is részletesen
leírják. Elméleti számításaim alapján megmutatom, hogy ion-atom
ütközésekben a céltárgy ionizációját többszörös szórások is
okozhatják, sőt a lövedék sebességének csökkenésével a folyamat
dominánssá válik.

Előadásomban az utóbbi 10 év fontosabb kutatási eredményeimet
fogom összefoglalni ebben a témában. Először kisebb sorozatú
szórásokra, háromszoros (lövedék-céltárgy-lövedék), valamint
négyszeres (lövedék-céltárgy-lövedék-céltárgy) ütközések elméleti
leírására mutatok példát, majd kisebb lövedék energiák esetében 9,
12-szeres ütközésekre is.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page