Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 18 Apr 2014 10:00:15 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2014. április 23.
szerda, 11 óra

Nagy Márton

ELTE Atomfizikai Tanszék


"Hidrodinamikai modellezés a nehézionfizikában -
áttekintés és újabb eredmények"


A nehézionfizikai kutatásban a kvarkanyag kollektív tulajdonságait,
fázisátalakulását vizsgáljuk. Röviden bemutatom azokat a kísérleti
eredményeket, amelyek a nehézion-ütközésekben létrejövő anyag
folyadék-jellegét támasztják alá. Áttekintem a hidrodinamikai
modellezés módszerét, a relativisztikus hidrodinamikai egyenleteket.
Szót ejtek az egzakt megoldások szerepéről, ilyenek kereséséről. Új
eredményként ismertetem a nemrégen talált forogva táguló
ellipszoidokat leíró megoldásokat, valamint ezek nehézionfizikai
fenomenológiai jelentőségét: ezek segítségével meg lehet határozni az
ütközésben létrejövő táguló kvarkanyag forgásának mértékét,
elfordulásának szögét. Ezzel pedig az időfejlődésnek, az anyag
állapotegyenletének új, eddig kísérletileg nem vizsgált vonatkozásai
tárulhatnak fel.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page