Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Péter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Mon, 03 Mar 2014 15:00:31 +0100

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2014. március 6., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Cynolter Gábor (MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport)
„Effektív elméletek a Higgs előtt és után"

Kivonatos ismertetés:
A részecskefizika Standard Modellje rendkívül pontosan írja le az eddigi nagy energiás kísérleteket. A Higgs bozon 2012-es felfedezésével az elméletben az összes részecskét kísérletileg azonosították. A Standard Modell mégsem fundamentális, hanem egy véges energiáig érvényes, effektív elmélet. Az előadásban bemutatom az effektív elméletek alapgondolatát, milyen effektív elméleteket tanulmányoztak a Higgs bozon felfedezése előtt és után. Zárásként megmutatom, hogyan lehet egy effektív elmélet keretében vizsgálni a gravitáció hatását a kvantumtérelméleti kölcsönhatásokra.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page