Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ETTEst 2014/02 - Székely László: Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein... a fizika geometrizálásáról

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ETTEst 2014/02 - Székely László: Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein... a fizika geometrizálásáról


Chronological Thread 
  • From: György Szondy <gyorgy.szondy AT gmail.com>
  • To: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Tamás FÜLÖP <tamas.fulop AT gmail.com>, József Verhás <prof.verhas AT gmail.com>, "Va'n Pe'ter" <van.peter AT wigner.mta.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ETTEst 2014/02 - Székely László: Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein... a fizika geometrizálásáról
  • Date: Sun, 2 Mar 2014 12:04:01 +0100
  • Authentication-results: mailman.kfki.hu; dkim=pass reason="2048-bit key; insecure key" header.d=gmail.com header.i= AT gmail.com header.b=aJ6yXOrq; dkim-adsp=pass; dkim-atps=neutral

Tisztelt Fizinfo olvasók!

Komoly szakmai érdeklődés kísérte a Székely László "*Görbült-e a tér?
Poincaré, Einstein, Jánossy és Harvey Brown a fizika geometrizálásáról*"
című, az Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért (ETTE) által
szervezett múlt keddi előadását és az ahhoz kapcsolódó diszkussziót, építő
jellegű vitát, ahol a résztvevők az Általános Relativitáselmélet filozófiai
aspektusairól és lehetséges alternatíváiról is beszélgettek - tabuk nélkül.

Az előadás sikerét jelzi, hogy többen hangot adtak azon véleményüknek,
miszerint a témával kapcsolatos eszmecserét érdemes lenne folytatni. A
szervezők, és a magam nevében is örömmel vettem ezt a kezdeményezést.

Az eseményről és az ott elhangzottak lényegéről az előadó
közreműködésével *rövid
összefoglaló készül*, melyet az egyesület weboldalán osztunk majd meg az
érdeklődőkkel. Addig is az alábbiakban szeretném törleszteni az
adósságomat, és ismét megosztani az előadó által korábban küldött, a
témához kapcsolódó előzetes ismertetőt, ezúttal *irodalomjegyzékkel
kiegészítve*. http://ette-sust.hu/?q=node/118

Az ETTE elnöksége (cc-ben) és a magam nevében Üdvözlettel:

Szondy György
Alelnök
ETTE - Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
http://ette-sust.hu/?q=impresszum
https://www.facebook.com/ettesust
*Örömmel vesszük, ha feliratkozik levelezőlistánkra, csatlakozik
egyesületünk tagságához, vagy támogatja egyesületünket adója 1%-ával.*


2014-02-18 13:29 GMT+01:00 György Szondy
<gyorgy.szondy AT gmail.com>:

> Tisztelt Fizinfo olvasók!
>
> Az Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért (ETTE) *2014. február
> 25.-én kedden, 18:15*-től a *BME Energetikai Gépek és Rendszerek
> Tanszékén* (Bertalan Lajos u. 4-6. BME, D ép. 2.em) tartja soron
> következő beszélgetős estjét.
>
> A bevezető előadást *Székely László* (MTA BTK Filozófiai Kutatóintézet)
> tartja "*Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein, Jánossy és Harvey Brown a
> fizika geometrizálásáról*" címmel.
>
> A rendezvény ingyenes, nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
>
> *Az előadásról röviden az előadó tollából:*
>
> A kérdésre, "görbült"-e tér - azaz az eukleidészi geometriától
> különbözik-e szerkezete - ma mind a hivatalos, mind a népszerű tudományban
> egyértelműnek tűnik a válasz: ott ahol tömeg található, a tér - illetve a
> téridő - "görbült", hiszen a relativitáselmélet "bebizonyította", hogy a
> tömeg hatására a téridő szerkezete elveszíti eukleidészi jellegét, és éppen
> ez a nem eukleidészi jellege az, ami a gravitációs jelenségek oka.
>
> Előadásomban Poincaré és Einstein - továbbá részben Jánossy Lajos és
> Harvey Brown - vonatkozó művei alapján meg fogom mutatni, hogy ez a kérdés
> mégsem ilyen egyszerű: a téridő görbültsége nem a természet, illetve nem a
> fizikai tér és idő jellegére vonatkozó objektív fogalom, azaz az nem a tér
> és az idő elméleteinktől független sajátossága. Poincaré tézise - mellyel
> absztrakt, filozófiai szinten maga Einstein is egyetértett - érvényes: a
> fizikai geometria megegyezés kérdése. Ha Einstein olyan fizikát alkotott,
> amely a nem eukleidészi terekkel dolgozik, akkor ez nem a tapasztalati
> fizikai világ megkérdőjelezhetetlen kényszeréből, hanem Einstein filozófiai
> nézeteiből és racionalitáskoncepciójából fakad, mellyel szemben alternatív
> elképzelések fogalmazhatóak meg. Mindez azonban nem vezet a fizikai
> elméletalkotás önkényességéhez: a megválasztott geometriával minden esetben
> ugyanazon megfigyelhető fizikai jelenségeket és összefüggéseket kell
> leírnunk.
> *Az einsteini filozófiai koncepció megkérdőjelezése így nem jogosít fel
> bennünket a relativitáselmélet elvetésére, és Einstein-ellenes,
> antirelativisztikus nézetek hangoztatására.* Éppen ellenkezőleg: a
> filozófiai megfontolások csak a mai fizika keretében általánosan elfogadott
> fizikai tapasztalatnak, továbbá a relativitáselmélet matematikai-fizikai
> magjának és az einsteini elméletnek, mint e mag egy lehetséges
> értelmezésének elismerésén alapulhatnak. Így *az eltérő filozófiai
> megközelítésekből egyáltalában nem következik az einsteini elmélet
> "cáfolata"*: a filozófiai elemzés csupán az einsteini koncepcióval
> fenomenológiailag és matematikailag kompatibilis alternatív magyarázatok
> lehetőségére hívhatja fel a figyelmet.
> Az esemény Facebook oldala:
> https://www.facebook.com/events/516182098501175/?ref_newsfeed_story_type=regular
>
> Az ETTE Elnöksége nevében, üdvözlettel:
> Szondy György
>
>

Attachment: gorbult-e_2014_febr.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] ETTEst 2014/02 - Székely László: Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein... a fizika geometrizálásáról, György Szondy, 03/02/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page