Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Felhivas Tarsulati Dijakra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Felhivas Tarsulati Dijakra


Chronological Thread 
  • From: Kurti Jeno <kurti AT virag.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Felhivas Tarsulati Dijakra
  • Date: Wed, 12 Feb 2014 16:02:02 +0100

Kedves Kollégák!

Alább megismétlem a Fizikai Szemle februári számában megjelent felhívást
a Társulat Tudományos díjaira történő javaslattételre.

Egyetlen lényeges pontot kell külön kiemelni, mivel az a Fizikai
Szemléből kimaradt:

A javaslatokat az illetékes szakcsoportok véleményével együtt kell
elküldeni a Társulat titkárságára. Kivételt képeznek a szilárdtestfizika
területére vonatkozó javaslatok, amelyeket -elnökségi döntés alapján-
külön szakcsoporti vélemény nélkül lehet a titkárságra elküldeni, mivel
ebben az esetben jelenleg nem létezik "illetékes" szakcsoport.

Kürti Jenő
főtitkár----------------------------------------------------------------------
Felhívás javaslattételre


A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szándékunkban áll kiosztani az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat érmeit és díjait. Ezúton is kérjük a
Társulat szakcsoportjait, területi szervezeteit és a Társulat valamennyi
tagját, hogy a Társulat tudományos díjainak odaítélésére vonatkozó
javaslataikat (pályázatukat) 2014. március 10-ig szíveskedjenek
eljuttatni a Társulat titkárságára (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29–33., 31. épület, II. emelet, 315. szoba).

A kitüntetések és díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály
vonatkozó rendelkezései az irányadóak, azok kiosztására a 2014. május
végén megrendezendő Küldöttközgyűlés keretében kerül sor.Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kitüntetései és díjaiTársulati kitüntetések• Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem a Társulat azon tagjának adható,
aki a fizika területén hosszú időn keresztül folytatott kutatási,
alkalmazási vagy oktatási tevékenységével és a Társulatban kifejtett
munkásságával kiemelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez.• A Társulat Prometheusz-éremmel – „A fizikai gondolkodás
terjesztéséért” – tüntetheti ki azt, aki a fizikai műveltség fokozásához
országos hatással hozzájárult.• A Társulat Eötvös Plakett emléktárgya annak a tagnak/személynek
ítélhető oda, aki rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat
célkitűzéseinek megvalósításához, továbbá neves külföldi vendégnek a
Társulat valamely rendezvényén tartott előadása alkalmából.A két éremre a Társulat Elnöksége tesz javaslatot a Küldöttközgyűlés
felé, a plakettekről az Elnökség dönt és arról a Küldöttközgyűlést
tájékoztatja.Tudományos díjakA Eötvös Loránd Fizikai Társulat az alábbi tudományos díjakat
adományozhatja:

• Bródy Imre-díjat annak a személynek, aki a fizika alkalmazásának
területén,

• Budó Ágoston-díjat annak a személynek, aki az optika, molekulafizika
vagy a kísérleti fizika területén,

• Detre László-díjat annak a személynek, aki a csillagászatban,
valamint bolygónkkal és annak kozmikus környezetével foglalkozó fizikai
kutatások területén,

• Gombás Pál-díjat annak a személynek, aki az alkalmazott
kvantumelmélet kutatása területén,

• Gyulai Zoltán-díjat annak a személynek, aki a szilárdtestfizika
területén,

• Jánossy Lajos-díjat annak a személynek, aki az elméleti és kísérleti
kutatások területén,

• Novobátzky Károly-díjat annak a személynek, aki az elméleti fizikai
kutatások területén,

• Schmid Rezső-díjat annak a személynek, aki az anyag szerkezetének
kutatása területén,

• Selényi Pál-díjat annak a személynek, aki a kísérleti kutatás
területén,

• Szalay Sándor-díjat annak a személynek, aki az atom- vagy
atommag-fizikában, illetve ezek interdiszciplináris alkalmazási
területén,

• Szigeti György-díjat annak a személynek, aki a lumineszcencia- és
félvezető-kutatások gyakorlati alkalmazásában,

• Bozóky László-díjat annak a személynek, aki a sugárfizika és a
környezettudomány területén,

• Felsőoktatási Díjat annak a személynek, aki a felsőoktatás területén
kimagasló eredmény ért el.A tudományos díjakra az Alapszabály szerint a Társulat szakcsoportjai és
területi szervezetei, valamint a Társulat tagjai tehetnek javaslatot, de
minden társulati tag maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a
társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és a pályázatokat az
illetékes szakcsoportok véleményével együtt a www.elft.hu weblapról
letölthető, vagy a titkárságon beszerezhető űrlap felhasználásával kell
a Társulat titkárságára eljuttatni.

Kivételt képeznek a szilárdtestfizika területére vonatkozó javaslatok,
amelyeket külön szakcsoporti vélemény nélkül lehet a titkárságra
elküldeni, mivel ebben az esetben jelenleg nem létezik "illetékes"
szakcsoport.


A díjazottak személyéről a Díjbizottság javaslatára a Társulat Elnöksége
dönt.

Kürti Jenő Kamarás Katalin főtitkár
díjbizottsági elnök  • [Fizinfo] Felhivas Tarsulati Dijakra, Kurti Jeno, 02/12/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page