Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Péter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Wed, 12 Feb 2014 12:36:02 +0100

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2014. február 13., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Vicsek Tamás* (ELTE, Biológiai Fizika Tanszék)

„Miért élünk hierarchikus struktúrákban?"
Kivonatos ismertetés:

Az összetett rendszerek szinte mindegyike hierarchikus szerveződésű. Annak ellenére, hogy ez a fajta struktúra rendkívül elterjedt az élővilágban és az emberi társadalom legkülönbözőbb létesítményeiben, a hierarchikus felépítés eredetére vonatkozó kvantitatív ismereteink nagyon korlátozottak.

Számos kérdés merül fel: Hogyan lehetne számszerűsíteni egy komplex hálózat hierarchikusságának mértékét? Mik az előnyei az ilyen szerveződésnek? A hatékonyabb működés? Esetleg a jobb információáramlás vagy éppen irányíthatóság? Esetleg az, hogy az ilyen struktúrák jobban tudnak alkalmazkodni a változó körülményekhez? Másfelől - mondhatni ezzel szemben - mégis jobban ellenállnak a külső perturbációknak (stabilabbak)? Legújabb munkáink ezeket a kérdéseket igyekeznek megválaszolni. i) Bevezettünk egy önkényes paraméterek nélküli hierarchikuság-mérőszámot, amely jó összhangban van számos megfigyeléssel. ii) Egy modellcsalád segítségével vizsgáltuk, hogy a csoportok tagjainak kompetenciája milyen eloszlás mellett optimális, és azt találtuk, hogy akkor tudnak egy csoport tagjai effektíven együttműködni, ha a kompetenciák, és a tagok követési hajlandóságai hierarchiába rendezhetőek.
iii) Végül megalkottunk egy modellt, amely megmagyarázza, hogyan alakulhat ki spontán, önszerveződő módon hierarchikus együttműködés az egyébként önző egyedek között.

Az előadás végén bemutatom hol tartunk a drónok csoportos repülésének megvalósítását célzó fejlesztéseinkkel és kutatásainkkal.*együttműködve a következő kollégákkal: Enys Mones, Nepusz Tamás, Tartcai Norbert, Somorjai Gergely, Vásárhelyi Gábor, Virágh Csaba, Zafeiris Anna


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page