Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 6 Feb 2014 17:08:25 +0100 (CET)

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2014. február 13-án, csütörtökön 11:00-kor


Szenes György
(ELTE Anyagfizikai Tanszék)

Anyagi minőségtől független állapot
nagyenergiás nehézionokkal besugárzott szigetelőkben


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:
A nagyenergiás nehézionokkal besugárzott szigetelőkben az ionok pályája
mentén a hőmérséklet megnő, és amorf nyomok keletkezhetnek. A nyomok 2Re
átmérője megegyezik a ΔT(r,t) hőmérsékleteloszlás maximális szélességével a
Tm olvadásponton (t=0). Azt tapasztaltuk, hogy Se/N=állandó (Se –
elektronfékezés, N atomsűrűség) esetén a különböző szigetelőkben mért Re-Tm
adatpárok egy egyszerű Θ(r) Gauss-függvénnyel írhatók le, amelynek
paraméterei függetlenek az anyagi minőségtől. Az univerzális Θ(r) függvény
szélessége w=4.5 nm, a maximuma Se/N értékével arányos, és változhat az ionok
sebességével is (velocity effect). Így a nyomok Re sugara csak egyetlen
anyagi paramétertől, Tm értékétől függhet. Θ(r) érvényességét igazoltuk a
szigetelőkben eddig mért összes nyom esetében. A Θ(r) függvény vizsgálata
magyarázatot ad a sebességhatás eredetére is, és belőle egyszerűen
levezethető az Re2–Se egyenlet és az Set nyomképződési küszöb nagysága.

Az univerzális Θ(r) függvény létezése csak akkor lehetséges, ha azonos
sebességtartomány és Se/N=állandó esetén az ionok által kiváltott ΔT(r,0)
hőmérsékletemelkedés minden szigetelőben azonos. Ez nem összeegyeztethető a
hővezetési egyenlet megoldásaival, ahol 8-10 anyagi paraméter is előfordul.
Ezért ionbesugárzásnál a Fourier-egyenlet nem használható a hőmérséklet
számítására. Ez az eredmény érvényteleníti az eddigi számításokat és az ott
alkalmazott elméleti módszereket több ionok által kiváltott hatás esetén.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page