Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Válasz Diósi Lajosnak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Válasz Diósi Lajosnak


Chronological Thread 
  • From: "Bagyinka, Csaba" <csaba AT brc.hu>
  • To: martinas AT caesar.elte.hu
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Válasz Diósi Lajosnak
  • Date: Tue, 31 Dec 2013 13:00:59 +0100
  • Authentication-results: mailman.kfki.hu; dkim=pass reason="2048-bit key; insecure key" header.d=gmail.com header.i= AT gmail.com header.b=ANnkdg4e; dkim-adsp=none (insecure policy); dkim-atps=neutral

>
> Belouszov többször is próbálkozott felfedezése közzétételével, de
> kísérletei sorra kudarcot vallottak. A folyóiratok bírálói minduntalan arra
> a meggy&#245;z&#245;désükre hivatkoztak, hogy "márpedig" periodikus kémiai
> reakció homogén rendszerekben nem lehetséges, mert ez ellentmond a
> termodinamika II. f&#245;tételének. (Gondoljuk csak el, mennyire más
> lehetett volna a történet folytatása, ha a bírálók veszik a fáradtságot és
> reprodukálják a kísérleteket a kéziratban szerepl&#245; egyszer&#251;
> recept szerint...!) 1959-ben egy moszkvai orvoskonferenciáról beszámoló
> kiadványban Belouszovnak ugyan sikerült közölnie egy rövid (kb. kétoldalas)
> összefoglalót a reakció meglep&#245; viselkedésér&#245;l és a periodicitás
> lehetséges kémiai mechanizmusáról, de nagyon valószín&#251;, hogy ezt a
> publikációt csak kevés szakember olvashatta (különösen a Szovjetunión
> kívül).
> (http://chemonet.hu/hun/eloado/gaspar/ch3/bz.html)
>

Hozzá kell tenni, hogy az, hogy Belousov neve egyáltalán fennmaradt, az
Zsabotyinszkij emberi nagyságának köszönhető, aki kvázi újra felfedezte a
Belouszov által már korábban felfedezett jelenséget, s kapcsolatba lépett
Belouszovval. Ezek után minden fórumon ahol Zsabotyinszkij megjelent
folyton hangsúlyozta, hogy Belouszov nála már korábban felfedezett egy
oszcilláló reakciót kicsit más körülmények között.

Ha ezzel ő nem törődött volna, akkor valószínűleg Belouszovról ma sem
tudnánk, s Kati nem tudott volna Lajosnak példát mondani.

Üdv,

Bagyinka CsabaArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page