Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 12 Dec 2013 17:23:32 +0100 (CET)

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2013. december 19-én, csütörtökön 11:00-kor


Krasznahorkay Attila
(MTA Atomki)

Egy új kis tömegű részecske
bomlására utaló jeleket találtunk


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
Az MTA Atomkiban kb. 10 éve kezdtük el vizsgálni a belső párkeltési folyamat
anomális viselkedését a nagyenergiás atommag-átmenetekben. 2005 táján úgy
tűnt, hogy az eredményeink csak egy új, kis tömegű, semleges részecske
hatásaként értelmezhetők. A pontosabb mérések elvégzésére egy új
elektron-pozitron-pár spektrométert építettünk. Az azzal kapott
eredményeinket viszont az új részecske bevezetése nélkül is értelmezni
tudtuk. Az elmúlt években viszont több, új asztrofizikai megfigyelés csak úgy
volt magyarázható, ha újra elővettük azt az elképzelést, hogy létezik a
természetben egy rejtett kölcsönhatás, ami a közönséges anyaghoz csak gyengén
csatolódik, és amit egy új, MeV-GeV tartományba eső tömegű semleges bozon
közvetít. Ez az új bozon a napjainkban rendelkezésre álló gyorsítókkal is
előállítható lenne. Az első sikeres konferenciát ebben a témakörben a
SLAC-ban (Stanford, USA) rendezték meg 2009-ben, a másodikat pedig a Róma
melletti Frascati-ban 2012-ben, amire engem is meghívtak. A konferencia
számos elméleti és kísérleti kutatót hozott össze, hogy megvitassuk a
témakörben elért legújabb eredményeket. A debreceni eredményeink bemutatása
után egyértelmű biztatást kaptam arra, hogy a kísérleteinket tovább kell
folytatni. Nagyobb energiájú magátmeneteket használva, a megismételt
méréseink ma már szignifikánsan mutatják az új részecskére utaló jeleket. Az
előadásban a legújabb eredményeinkről fogok beszámolni.  • [Fizinfo] Atomki-szeminárium, Máté Zoltán, 12/12/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page