Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Tue, 10 Dec 2013 12:13:01 +0100

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2013. december 12., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Szenes György (ELTE, Anyagfizikai Tanszék)
„Nagyenergiás nehézionok kölcsönhatása szigetelőkkel - MINDEN MÁSKÉPP VAN!"


Kivonatos ismertetés:
Az ionok (E=1-20 MeV/n) nagyszámú elektront gerjesztenek a pályájuk mentén, az energialeadás Se=2-75 keV/nm. Az elektronok és rácsatomok közötti kölcsönhatás révén a rács hőmérséklete a Tm olvadápont fölé emelkedhet az ion pályája körül, és az olvadék gyors lehülése során keletkeznek az Re=1-10 nm sugarú amorf hengeres nyomok. A Fourier-egyenlet alapján végzett számítások szerint Re 8-10 anyagi paramétertől függhet.
A vizsgálataink során összehasonlítottuk az Re-Tm adatpárokat az eddig vizsgált szigetelőkben Se/N=állandó esetén (N - atomsűrűség). Az Re(Tm) kapcsolat egyszerű Θ(r) Gauss-függvénnyel írható le, ami nem tartalmaz egyetlen anyagi paramétert sem! Így Re bármilyen ion és Se esetén csupán Tm ismeretében a mérési hibán belül kiszámítható. Ez csakis úgy lehetséges, ha Se/N=állandó esetén minden szigetelő kristályban azonos, a Θ(r) függvénnyel megegyező hőmérsékleteloszlás alakul ki az ionok pályája mentén. Az eloszlás szélessége a kísérleti feltételektől és az anyagi minőségtől független univerzális állandó w=4.5 nm. Ez az eredmény érvényteleníti az eddigi számításokat és az alkalmazott elméleti módszereket. A jelenség oka még nem ismert.


  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 12/03/2013
    • <Possible follow-up(s)>
    • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 12/10/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page