Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Racz Ilona a GMO-rol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Racz Ilona a GMO-rol


Chronological Thread 
  • From: geszti AT complex.elte.hu
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Racz Ilona a GMO-rol
  • Date: Thu, 31 Oct 2013 18:46:27 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára

Rácz Ilona
(ELTE Növényélettani Tanszék)

Genetikailag módosított (GM) növények előállításának lehetőségei és céljai

A növények tulajdonságainak megváltoztatására irányuló törekvések egyidősek a
növénytermesztéssel. Az elmúlt század második felétől azonban a géntechnológia
fejlődése és a gének funkcióinak megismerése lehetővé tette a növények
tulajdonságainak pontos és célzott megváltoztatását, vagy akár meglepően új
sajátságok kialakítását. A létrehozott GM növények igen változatosak. Vannak
köztük önmagukat rovarkártevőkkel, vagy bakteriális fertőzésekkel szemben
megvédeni képes növények, speciális vakcinákat, ipari- és gyógyszer
alapanyagokat, vagy az egészség védelmét szolgáló különleges vegyületeket
termelők. A lehetőségek és igények köre egyre bővül; ma már fitoremediáció - az
ember által elszennyezett környezet helyreállítása, vagy akár a háborús
területek aknamentesítése is megvalósítható transzgénikus növényekkel.


Az előadás kezdete: november 5-én, kedden kettőkor

helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.


  • [Fizinfo] KRFT tea: Racz Ilona a GMO-rol, geszti, 10/31/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page