Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE ElmFiz szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE ElmFiz szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Benedict <benedict AT physx.u-szeged.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE ElmFiz szeminárium
  • Date: Wed, 15 May 2013 09:22:15 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

SZTE Elméleti Fizika Tanszék Szemináriuma
Tisztelettel meghívjuk

Varró Sándor
(Wigner FK, SZFI)

"Alagút­effektus és Wigner­ idő tegnap és ma"


címmel tartandó szemináriumára.


Helye: SZTE TTIK Elméleti Fizika Tanszék tanterem
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 42
Ideje: 2013. május 16. csütörtök de 10.00 óra


Kivonat.
Az előadásban az alagút-effektus felfedezésének és kutatásának rövid
történeti áttekintését adjuk, Hund (1927), Gamow (1928), Gurney és Condon
(1928), Nordheim és Fowler (1928) munkáitól kezdve. Bemutatjuk az
elektromágneses hullámterjedésnél és a kvantumos szórásjelenségeknél
fellépő fáziskésések és prekurzorok szerepét. Foglalkozunk a Klein-féle
paradoxonnal (1929) is, és kitérünk az ún. Eisenbud-Wigner-időre (1948,
1955) valamint a Büttiker-Landauer-féle (1982) áthaladási
időre, aktuális kísérleti eredmények (a fotoemissziónál 2010-ben észlelt
attoszekundumos időkésés) tükrében. Újabb vizsgálataink alapján, az
alagút-effektust a "kvantum fázistéren" definiált Wigner-függvény
felhasználásával is elemezzük.

  • [Fizinfo] SZTE ElmFiz szeminárium, Mihaly Benedict, 05/15/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page