Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Mon, 13 May 2013 13:51:03 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2013. május 16., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Kun Ferenc (Debreceni Egyetem, Elméleti Fizikai Tanszék)

"Repedési lavinák dinamikája heterogén anyagok törésében"

Kivonatos ismertetés:
A konstans, szubkritikus terhelés alatt bekövetkező törés nemcsak mérnöki konstrukciók összeomlásáért felelős, de természeti katasztrófák, mint a földcsuszamlások, hó- és kőlavinák, földrengések egyik legfontosabb oka is. Heterogén anyagok törését repedési lavinák kísérik, amelyek akusztikus hullámokat keltve lehetővé teszik a törési folyamat időfejlődésének követését. Az előadásban diszkrét sztochasztikus modellek segítségével ilyen repedési lavinák statisztikus és dinamikai jellemzőit vizsgáljuk. Megmutatjuk, hogy a
a katasztrofális töréshez közeledve a gyorsuló rendszer jó közelítéssel leírható nemhomogén Poisson folyamatként. Az egyedi repedési lavinák időfejlődését jellemző átlagos profil érzékeny a kölcsönhatás hatótávolságára, lokális feszültség újraosztódás esetén jobboldali aszimmetriát mutat. A katasztrofális töréshez közeledve a lavinák statisztikáját jellemző hatványfüggvény eloszlások exponensei jelentősen megváltoznak, amelyet a repedések térbeli lokalizációja kísér. A repedési lavinák vizsgálata segítheti katasztrófák előrejelzésére szolgáló módszerek fejlesztését.


  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 05/13/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page