Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Lajko Miklos

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Lajko Miklos


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Lajko Miklos
  • Date: Sat, 11 May 2013 07:15:02 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>W I G N E R S Z F I S Z E M I N Á R I U M

LAJKÓ MIKLÓS (MTA Wigner FK SZFI):
"Fluktuáló momentumok egy- és kétdimenziós Mott-szigetelõkben (PhD házivédés)"

Idõpont: 2013. május 16. (csütörtök) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

szfi-seminar AT wigner.mta.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Lajko Miklos, Szeminarium koordinator, 05/11/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page