Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 19 Apr 2013 10:00:01 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2013. április 24.
szerda, 11 óra

Nagy Márton

ELTE Atomfizikai Tanszék

"Hidrodinamikai leírásmód a nagyenergiás nehézionfizikában"


A nehézionfizikai kutatás célja az erősen kölcsönható anyag
kollektív tulajdonságainak, fázisszerkezetének vizsgálata.
Előadásomban bemutatom azokat az alapvető (jórészt a brookhaveni
RHIC gyorsítóból származó, majd az LHC-nál megerősített) kísérleti
eredményeket, amelyek alapján arra következtetünk, hogy az
ütközésekben erősen csatolt tökéletes kvarkfolyadék jön létre.
Áttekintem a fenomenológiában használt hidrodinamikai modellezés
módszerét, és azt, hogy az ilyen modelleken alapuló leírásból
milyen következtetések vonhatók le a létrejött anyagra.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page