Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 12 Apr 2013 10:00:01 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2013. április 17.
szerda, 11 óra

Somfai Ellák

University of Warwick
Wigner FK SZFI

"Skálainvariáns dinamika táguló térben"


Növekedési folyamatokat gyakran leírhatunk kölcsönható sztochasztikus
részecskék tér-idő trajektóriáinak segítségével. Például Petri-csészében
növekedő baktériumtelepek mikrotörzsei közötti doménfalak
visszavezethetőek egydimenziós, táguló térben bolyongó, páronként
annihilálódó részecskék trajektóriáira. Míg 1 dimenziós konstans térben
bolyongó részecskék mindig találkoznak, táguló térben ez nem igaz. Ez
meghatározza a rendszer aszimptotikus állapotát, ami baktériumtelepek
esetén a biológiai diverzitás fennmaradását eredményezi. Az előadásban
azt vizsgáljuk, hogy ilyen skálainvariáns folyamatok táguló térben
hogyan kezelhetőek egyszerűen, és visszavezetjük a táguló térbeli
rendszerek aszimptotikus állapotát nem-táguló térbeli rendszerek véges
időbeli állapotára.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page