Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Racz Zoltan a klimavaltozasokrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] KRFT tea: Racz Zoltan a klimavaltozasokrol


Chronological Thread 
  • From: geszti AT complex.elte.hu
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Racz Zoltan a klimavaltozasokrol
  • Date: Thu, 04 Apr 2013 13:57:30 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára

Rácz Zoltán
MTA-ELTE Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport

Klímaváltozások: Az aktivista ész kritikája

A Föld különböző időskálájú hőmérsékletváltozásainak tükrében áttekintjük a szárazföld-levegő-óceán rendszer klímaváltozásának egyszerúbb mechanizmusait. Megvizsgáljuk az energiaháztartás dinamikájának főbb mozgatóit (planetáris mozgás, napfolt-tevékenység, ..., fosszilis enegiahordozók felhasználása) és azok nagyságrendi járulékait, s összehasonlítjuk a különböző csatornákban (hidrociklus, fotoszintézis, emberi tevékenység, ...) folyó energiaáramokat. A jégkorszakok példáján látható lesz, hogy a klímaváltozások dinamikája a különböző energiaskálák erős kölcsönhatásával kapcsolatos, ami egy sor igen érdekes, de nehezen megoldható problémát vet fel. A fenti analízisben hangsúlyozni fogjuk a veszélyeket, amit a tudományos eredményeket megkérdőjelezhető módon interpretáló és felhasználó aktivizmus rejt.


Az előadás kezdete: április 9-én, kedden kettőkor

helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Racz Zoltan a klimavaltozasokrol, geszti, 04/04/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page