Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFI Kollokvium -- Prof. Florian Gebhard

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] [Seminar] SZFI Kollokvium -- Prof. Florian Gebhard


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFI Kollokvium -- Prof. Florian Gebhard
  • Date: Thu, 4 Apr 2013 07:15:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>SZFI Kollokvium

PROF. FLORIAN GEBHARD (Philipps Universitaet Marburg, vendéglátó: Legeza Örs):
"Excited states in poly-diacetylene chains: A
Density-matrix-renormalization-group study"

Idõpont: 2013. április 09. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!


  • [Fizinfo] [Seminar] SZFI Kollokvium -- Prof. Florian Gebhard, Szeminarium koordinator, 04/04/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page