Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Wed, 3 Apr 2013 11:51:02 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2013. április 4-én, csütötökön 11:00-kor


Czitrovszky Aladár
(MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)

A Wigner Fizikai Kutatóközpont az ELI-ALPS programban


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
A Szegeden megépülő Szuperlézer kutatási nagyberendezés (az Extreme Light
Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source - ELI APLS) lesz Magyarország
legnagyobb kutatási infrastruktúrája, amelynek első fázisa várhatóan a
következő 3 évben épül fel. Ennek a programnak a kezdeményezője - az
ELI-Preparatory Phase magyar koordinátora - a Wigner Fizikai Kutatóközpont
(akkor még MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet) volt. Az elmúlt
időszakban ebben az intézetben elkezdtük a felkészülést a projekt
megvalósítására - létrehoztunk egy femtoszekundumos CPA lézerrendszert,
amellyel magas harmonikusokat generáltunk (a 41-ik felharmonikusig) - ezek
attoszekundumos impulzussorozatot produkáltak, kifejlesztettünk egy
roncsolásmérő berendezést, amellyel optikai vékonyrétegeket vizsgálunk,
megépítettünk egy interferometrikus felületminősítő laboratóriumot stb.
Ezekről és még néhány kapcsolódó eredményről ad áttekintést az előadás,
felvázolva a további terveket.
_______________________________________________
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page