Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elvesztt könyvek

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elvesztt könyvek


Chronological Thread 
  • From: POGÁNY LAJOS <pogany.lajos AT wigner.mta.hu>
  • To: <wignerusers AT wigner.mta.hu>,<fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Elvesztt könyvek
  • Date: Thu, 28 Mar 2013 19:06:15 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

KEdves kollégák,
akinél esetleg meg lenne a nevemen levõ könyvek közül valamelyik,, kérem jelentkezzen és juttassa vissza számomra a könyvet.
Üdvözlettel mindenkinek
Pogány Lajos


Pogány Lajos elvesztett könyvei
Sorszám A könyv szerz je, címe
1 Simonyi: Elektronfizika.
2 Herpy: Analóg integrált áramkörök.
3 Magyari: Tranzisztor-atlasz.
4 Johnson-White: X-ray emission wavelenghts and key tables for nondiffractive analysis.
5 XI. Magyar elektronmikroszkópos és mikroanalízis konf.
6 Sípos: Hi-fi er sít k építése.
7 Imaging and microanalysis with high spatial resolution.
8 Scanning transmission electron microscopy in solid state science.
9 Erdey-Grúz: A fizikai kémia alapjai.  • [Fizinfo] Elvesztt könyvek, POGÁNY LAJOS, 03/28/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page