Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Jelentkezés M.Sc.képzésre az Aix-Marseille Egyetemen, Application for M.Sc. courses at the Aix-Marseille University

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Jelentkezés M.Sc.képzésre az Aix-Marseille Egyetemen, Application for M.Sc. courses at the Aix-Marseille University


Chronological Thread 
  • From: Jozsef Toth <toth.jozsef AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Jelentkezés M.Sc.képzésre az Aix-Marseille Egyetemen, Application for M.Sc. courses at the Aix-Marseille University
  • Date: Thu, 28 Mar 2013 10:36:48 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>--------The second part of this letter includes the English version---------Tisztelt FIZINFO olvasók!

Szeretném felhívni egyetemi hallgatók és oktatóik figyelmét, hogy az Aix-Marseille Egyetem felvételt hirdet ,többek közt, részecskefizika és asztrofizika témakörökben a Master fokozatot megszerezni kívánó hallgatók részére a 2013-14-es tanévre. A 2013-14-ben ötödéves hallgatók jelentkezését várják. A tanfolyamokat angol nyelven tartják. Amennyiben a hallgató a vizsga- és egyéb követelményeket teljesíti, az Aix-Marseille Egyetemen Master fokozatot kaphat, amelyet az egyetemek közötti megállapodás esetén a magyar fél is elfogadhat az erre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Mindazok, akik az Aix-Marseille Egyetemen Master fokozatot kapnak, megfelelo" színvonalú munkavégzés esetén a Természettudományi karának Fizikus PhD. Iskolájában folytathatják tanulmányaikat leheto"ség szerint, a francia és egy megfelelo" tematikájú, magyar PhD iskola közötti megállapodás keretében.

A kiváló felkészültségu" jelentkezo"k közül a legjobbak számára az Aix-Marseille Egyetem ösztöndíjat biztosít franciaországi tartózkodásuk idejére, amelynek összege a hallgató által szerzett más támogatásokkal együtt (pl. Erasmus ösztöndíj) elérheti a 900 eurot havonta.

A jelentkezés többlépcso"s folyamat. Az elso" jelentkezési lapot (szándéknyilatkozatot) március-április folyamán kell beküldeni, a teljes jelentkezési anyag összeállításának határideje 2013 július. A tanfolyamokról , a jelentkezés módjáról és követelményeiro"l valamint a kapcsolattartók személyéro"l és a kapcsolattartás módjáról bo"vebb tájékoztatás az alábbi web lapokon található (Vigyázat! Jelenleg ezeken a weblapokon szereplo" határido"k még a 2012-13-as tanévre vonatkoznak! Felteheto"en nemsokára frissülni fognak.) :

http://marwww.in2p3.fr/Master2-P3TMA/A-propos/A-propos_eng.html http://marwww.in2p3.fr/Master2-P3TMA/Admission/Admission_eng.html http://marwww.in2p3.fr/Master2-P3TMA/Contacts/Contacts.html

Kérjük, amennyiben a tanfolyamok iránt érdeklo"dik, emailen értesítse
Arnaud Duperrin tanfolyam szervezo"t (
duperrin AT cppm.in2p3.fr
),
valamint
Tóth József (
toth.jozsef AT wigner.mta.hu
) és
Emmanuel Monnier (
monnier AT in2p3.fr
) kutatókat.

Kérjük, hogy küldje tovább ezt a levelet azoknak, akiket ez, ismereti szerint, még erdekelhet.

Tisztelettel:
Tóth József


------------------------------------------------------------------------------
The English version
-----------------------------------------------------------------------------


Dear Readers,

We would like to call attention of university students and their professors that the Aix-Marseille University is going to make a call for students, who are going to get the Master degree on the fields of particle and/or astrophysics, to participate on the corresponding courses, made in English, in the 2013-14 university years. Applications of 5th year (in 2013-14) students are expected. At the end of the courses, in case of fulfilling all requirements, Aix-Marseille University will provide the Master degree for the student. In case of mutual agreement, this degree can be accepted by the Hungarian university as well taking into account the corresponding rules. Those who get the Master degree of high quality at the Aix-Marseille University will have the advantageous possibility to continue their studies in the Physics PhD School of the Faculty of Sciences preferably in the framework of a co-PhD scholarship based on an agreement with the corresponding Hungarian PhD school.

In the case of outstanding student application and after selection, Aix-Marseille University may provide a scholarship for the period of stay in France, which can come in completion of other funds found by the student from other sources (eg.Erasmus funds) for up to 900 euro monthly.

The application is a multistep procedure. The expression of interest is to be sent by email in March-April. The full material is to be compiled and sent till July 2013.

Details of the courses, application procedure and the contact persons can be found at the following web pages (Be careful, the deadlines still refer to the years 2012-13, so they could be changed slightly.) :

http://marwww.in2p3.fr/Master2-P3TMA/A-propos/A-propos_eng.html
http://marwww.in2p3.fr/Master2-P3TMA/Admission/Admission_eng.html
http://marwww.in2p3.fr/Master2-P3TMA/Contacts/Contacts.html

In case of interest, please send an email also to
Arnaud Duperrin
(duperrin AT cppm.in2p3.fr
),master responsible and
Jozsef Toth (
toth.jozsef AT wigner.mta.hu
) and
Emmanuel Monnier
(monnier AT in2p3.fr
) researchers.

Please forward this email to those whom you know may be interested.

Best regards,

Emmanuel Monnier, Centre de Physique des Particules de Marseille
Jozsef Toth, Inst. for Particle and Nucl. Phys. of the Wigner
Research Centre for Physics.+-----------------------------------------------------------------+
| Jozsef Toth |
| High Energy Physics Department |
| Institute for Particle and Nuclear Physics |
| Wigner Research Centre for Physics of the |
| Hungarian Academy of Sciences |
| H-1525 Budapest, Pob.49., Hungary |
| Fax: (36) (1)395 9151 |
| Phone: (36) (1)392 2222(ext)1276 |
| email:
toth.jozsef AT wigner.mta.hu
|
+-----------------------------------------------------------------+

  • [Fizinfo] Jelentkezés M.Sc.képzésre az Aix-Marseille Egyetemen, Application for M.Sc. courses at the Aix-Marseille University, Jozsef Toth, 03/28/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page