Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] TermoTea - Bezegh Andras

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] TermoTea - Bezegh Andras


Chronological Thread 
  • From: Laszlo Ropolyi <ROPOLYI AT ludens.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: andras AT bezegh.hu, kati.martinas AT gmail.com, kajlaat AT gmail.com
  • Subject: [Fizinfo] TermoTea - Bezegh Andras
  • Date: Tue, 12 Mar 2013 22:57:10 +0200
  • Date: Tue, 12 Mar 2013 21:57:09 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

A Termodinamikai Szakcsoport következö rendezvénye

2013. március 18-án, hétfőn délután 4 órakor lesz az ELTE Lágymányosi
kampuszának Déli Tömbjében (1117 Budapest, Pázmány sétány 1/c), az 1.105
teremben (a korábbi rendezvényekhez képest változott a helyszín!).

Előadó: Bezegh András
ny. egyetemi docens, a Magyar Ipari Ökológiai Társaság elnöke

Előadásának címe és rövid összefoglalása:

Mit tanulhat az ipari ökológia a termodinamikából?

A gazdaság az emberiség létalapját és jólétét, valós és felesleges
igényét egyaránt szolgálja. A gazdaság fő tápláléka az anyag és energia.
Úgy tűnik, hogy az emberiség nem megfelelően gazdálkodik erőforrásaival,
emiatt a jövőt illető számos ismert aggodalmat fogalmaztak meg. Az ipari
ökológia lényege az a gondolat, hogy az érett, biológiai ökoszisztémák
fenntartható, az anyagi körfolyamatokon és az energia lelépcsőzésén
alapuló erőforrás-áramlása az ipari társadalom számára kiváló modellként
szolgálhat az erőforrás-felhasználás tekintetében. Ez olyan pozitív üzenet a
környezetvédelmi szabályozás, a termelés- és terméktervezés, továbbá az
erőforrás-gazdálkodás számára, amely megváltoztathatja fenntarthatósággal
kapcsolatos gondolkodásmódunkat.

Az előadás az ipari ökológia bemutatásán túl azt a kérdéskört vizsgálja,
hogy milyen a termodinamikai eszköztárába tartozó fogalmakat,
ismereteket alkalmazhat az ipari ökológia saját fogalmai és eszközei
tisztázására, továbbfejlesztésére. Alkalmas-e a termodinamika a
fenntarthatóság jellemzésére, milyen haszon származhat ebből? Vannak- e
fenntarthatóságot befolyásoló termodinamikai tényezők? Hogyan lehet a
gazdaságot, az ipari tevékenységet és a fogyasztást termodinamikailag
jellemezni? 

Az előadáson minden érdeklődőt örömmel látunk!

A szervezők

  • [Fizinfo] TermoTea - Bezegh Andras, Laszlo Ropolyi, 03/12/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page