Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fizikatanari Anket - utmutato

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fizikatanari Anket - utmutato


Chronological Thread 
  • From: Dr. Hudoba György <hudoba.gyorgy AT arek.uni-obuda.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizikatanari Anket - utmutato
  • Date: Tue, 12 Mar 2013 21:16:07 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt FIZINFO olvasók!

Mint ismeretes, a 2013. évi "56. Országos Fizikatanári Ankét és
Eszközbemutató"-t Székesfehérváron rendezzük. A programok a város
különböző helyszínein fognak zajlani. A tájékozódás megkönnyítése
érdekében készítettem egy honlapot:

http://arek.uni-obuda.hu/fizika/anket2013

Valószínűleg nem minden résztvevő olvassa a Fizinfót, ezért ha ismernek
valaki(ke)t, akik számára hasznos lehet a fenti információ, kérem,
továbbítsák neki(k).

Mindenkit szeretettel várunk az Ankéton, 15-én este pedig személyesen én
a Csillagvizsgálóban. Szép idő esetén távcsöves bemutatót tartunk,
borult időben a Csillagvizsgáló és szemléltető eszközeinek bemutatásán
túl előadást tartok arról, hogy a Hubble űrtávcső felvételei alapján
hogyan változott meg az Univerzumról alkotott világképünk.

Hudoba György

  • [Fizinfo] Fizikatanari Anket - utmutato, Dr . Hudoba György, 03/12/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page