Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Fizika a közmédiából

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Fizika a közmédiából


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Fizika a közmédiából
  • Date: Thu, 18 Oct 2012 10:55:43 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Csak azért szólok hozzá, mert a vége felé váratlanul megjelenő "világnézeti semlegességi zűrzavar" kifejezés szíven ütött - szerintem a legtöbb ember készen kap vagy választ magának egyfajta világnézetet, amit azután egyáltalán nem zűrzavarnak él meg, hanem olyan keretnek, amelyben biztonsággal elrendezheti a maga életét. Hogy néha közeli barátok is más és más keretben látják a közös világunkat, de attól még harmonikusan be tudnak illeszkedni ugyanabba a társadalomba, annak elfogadása hosszadalmas folyamat lehet, és ebben Európa mintha előbbre tartana, mint a világ többi része. Az áltudomány, mint népszerű placebó ilyen-olyan testi-lelki bajok kúrálására, ehhez képest részletkérdés, ami persze joggal irritálja a Fizinfo közönségét, csak éppen borzasztóan nehéz lehet a dühöngésen kívül bármit is tenni ellene. Tudom, a hősies Szkeptikus Társaság makacsul döfködi a szélmalmokat, minden elismerésem az övék.
Geszti Tamás


On 2012-10-18 09:29, Laszlo Lindeisz wrote:
Kosztolányi Marcus Aureliushoz írott verse jutott eszembe, amikor
Härtlein Karcsi levelét olvastam, illetve megnéztem a videót. A vers
vonatkozó szakát idézem.

Nem kancsal apostol,
nem zagyva keletnek elmebetegje,
fönséges irótárs,
együtt a sziv és fő,
fájdalom és bölcs messzetekintés,
elhagyatott e sanyaru földön,
az, aki él és az, aki fél és
látja a törvényt reszketve, de higgadt
lépttel megy a sirhoz, az értelem égő
lámpája kezében,
megvetve a barbárt,
mindazt, mi hazugság.

A mai világnézeti semlegességi zűrzavarban, a technicizált
neobarbarizmus korában (Ortega) egyre többen keresik a
valláspótlékokat és lesznek zagyva keletnek elmebetegjei. Jól megy az
üzlet - közszolgálatilag is.

Lindeisz László

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page