Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fizika a közmédiából

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fizika a közmédiából


Chronological Thread 
  • From: Laszlo Lindeisz <lindeisz AT gmail.com>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizika a közmédiából
  • Date: Thu, 18 Oct 2012 09:29:35 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kosztolányi Marcus Aureliushoz írott verse jutott eszembe, amikor
Härtlein Karcsi levelét olvastam, illetve megnéztem a videót. A vers
vonatkozó szakát idézem.

Nem kancsal apostol,
nem zagyva keletnek elmebetegje,
fönséges irótárs,
együtt a sziv és fő,
fájdalom és bölcs messzetekintés,
elhagyatott e sanyaru földön,
az, aki él és az, aki fél és
látja a törvényt reszketve, de higgadt
lépttel megy a sirhoz, az értelem égő
lámpája kezében,
megvetve a barbárt,
mindazt, mi hazugság.

A mai világnézeti semlegességi zűrzavarban, a technicizált
neobarbarizmus korában (Ortega) egyre többen keresik a
valláspótlékokat és lesznek zagyva keletnek elmebetegjei. Jól megy az
üzlet - közszolgálatilag is.

Lindeisz László
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page