Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Onodi Krisztina a kulugyes infokommunikaciorol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Onodi Krisztina a kulugyes infokommunikaciorol


Chronological Thread 
  • From: geszti AT complex.elte.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Onodi Krisztina a kulugyes infokommunikaciorol
  • Date: Sat, 13 Oct 2012 13:48:01 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára
Ónodi Krisztina

IKT innováció és külkapcsolatok


Az IKT (infokommunikációs technológia) megváltoztatta azt a környezetet, amelyben a diplomácia korábban működött. A technológiához való globális méretű és könnyű hozzáférés megnövelte a külkapcsolati kérdésekben megjelenő aktorok számát. Ez együtt járt a korábban jórészt homogén kommentátori/szakmai/tanácsadói szereplők erős szóródásával. Ez kétirányú elmozdulást jelent: egyrészt az alacsonyabb szakmaiság, másrészt a fejlődő világ irányába. A kormányokat és külügyminisztériumokat világszerte váratlanul érték a változások, amelyekre eltérő módon és gyorsasággal reagálnak, ezzel nehezítve egyébként a korábban a diplomácia világában egységesen, minden aktor számára működő hagyományos mechanizmusok további működését. Az átmeneti időszak olyan megoldási alternatívákat kíván, amelyek figyelembe veszik mind a globális, mind az IKT jövő forgatókönyveket.


Az előadás kezdete: október 16-án, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.
Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.


  • [Fizinfo] KRFT tea: Onodi Krisztina a kulugyes infokommunikaciorol, geszti, 10/13/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page