Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Sun, 7 Oct 2012 17:14:06 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2012. október 11-én, csütörtökön 11:00-kor


Kamarás Katalin
(Wigner FK SzFI)

Infravörös spektroszkópia nanoskálán


című előadása hangzik el.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán


Kivonat:
Az infravörös spektroszkópiát általában kémiai analitikai módszernek
tekintjük, de alkalmazási lehetőségei ennél sokkal szélesebbek, és az
utóbbi időben jelentősen bővültek. Önszerveződő rendszerekben a
komponenseket összetartó gyenge kötések befolyásolhatják az egyedi
molekulákban a kötéserősséget és a szimmetriát, és az ezekre igen érzékeny
rezgési spektroszkópia lényeges információt adhat a finom torzulásokról
is. Előadásomban ilyen másodlagos kötéseket (hidrogénkötés, felületi
adszorpció, pi-pi kölcsönhatások), valamint az azok vizsgálatára
kidolgozott néhány speciális módszert (gyengített totálreflexió,
infravörös reflexiós-abszorpciós spektroszkópia) mutatok be, majd
ismertetem az intézetünkben a közelmúltban üzembe helyezett közeli terű
pásztázó infravörös mikroszkópot, ami 50 nm térbeli felbontásával valódi
áttörést jelent a mikrométeres hullámhossztartományban végzett mérések
területén.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page