Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Thu, 6 Sep 2012 13:15:21 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA CSFK Csillagászati Intézete
szemináriumára

Elõadó: Bogdán Ákos (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)

Cím: Galaxisformálódási modellek vizsgálata

Kivonat:
A galaxisok formálódását leíró szimulációk egyik alapvetõ jellemzõje a
forró ionizált röntgen gáz jelenléte a galaxisok sötét anyag halojában.
Munkánk során két spirál galaxist vizsgálunk (NGC1961 és NGC6753), amelyek
rendkívül nagy tömegûek, átlagos csillagkeletkezési rátával rendelkeznek,
és elég messze vannak ahhoz, hogy az XMM-Newton látómezejébe jól
illeszkedjenek. Emiatt a két kiválasztott galaxis kiválóan alkalmas az
elméleti modellek vizsgálatára. Mindkét vizsgált galaxis körül ~60 kpc-re
kiterjedõ forró röntgengázt detektálunk, ami jóval meghaladja a galaxisok
optikai méretét. A hosszú expozíciós idõnek köszönhetõen a gáz különbözõ
tulajdonságait pontosan meg tudjuk mérni (luminozitás, hõmérséklet,
gáztömeg), amit a legmodernebb szuperszámítógépes szimulációk
eredményeivel hasonlítunk össze.

Az elõadás idõpontja: 2012. szeptember 13., csütörtök 14 óra

Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
  • [Fizinfo] csillagda szeminariuma, Karola_Uhlar, 09/06/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page