Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fizikatanárok továbbképzése a CERN-ben

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fizikatanárok továbbképzése a CERN-ben


Chronological Thread 
  • From: Csaba Sukosd <sukosd AT reak.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizikatanárok továbbképzése a CERN-ben
  • Date: Wed, 22 Aug 2012 11:57:39 +0200 (W. Europe Daylight Time)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Magyar fizikatanárok továbbképzése a CERN-ben
---------------------------------------------

Ismét nagy sikerrel zárult a magyar fizikatanárok
továbbképzése a CERN-ben. 2006 óta minden év augusztusában
Sükösd Csaba, a BME docense, és Jarosievitz Beáta főiskolai
docens - az Eötvös Loránd Fizikai Társulat megbízásából -
megszervezi és levezényli 40 magyar középiskolai fizikatanár
egyhetes továbbképzését a CERN-ben.

Ezt a programot - amelyet a CERN 2005 végén hirdetett meg -
Magyarország szervezte meg először 2006-ban. Ma már a CERN
évente kb. 30 hasonló nemzeti tanárprogramot fogad,
különböző országokból.

Más országok hasonló tanárprogramjai az illető ország
központi költségvetéséből kapnak jelentős támogatást, itthon
ezt ilyen támogatás nélkül kell megvalósítani. Ehhez
nélkülözhetetlen hazai szponzorok támogatása, amelyért itt
külön köszönetet mondunk (Jövőnk Nukleáris Energetikusáért
Alapítvány, MTA Wigner Kutatóközpont, Ericsson Hungary,
Eötvös Loránd Fizikai Társulat). A szponzori támogatás
mellett - központi költségvetési támogatás hiányában - a
magyar programot a CERN-nek anyagilag is jelentősen
támogatnia kell.

A 2006 óta folyó program, amely megtekinthető a CERN
weblapján:

http://education.web.cern.ch/education/Chapter1/Page3_HU.html

hétfőn reggeltől péntek estig tart, délelőttönként
anyanyelvi előadásokkal, délutánonként a CERN-kísérletek
meglátogatásával és számos, az iskolában is elvégezhető,
egyszerű, de annál érdekesebb kísérlettel, beiktatva egy
félnapos genfi városnézést ("Kincsvadászat"), valamint a
lausanne-i TCV tokamak meglátogatását is.

Az előadásokat a CERN-kísérletek magyar résztvevői tartják
Budapestről és Debrecenből, ill. a lausanne-i tokamaknál
dolgozó fiatal magyar kutatók. A szakmai program
szervezéséről a CERN felkérésére Horváth Dezső (WFK RMI és
ATOMKI) gondoskodik. A CERN részéről a program
adminisztratív lebonyolítója Mick Storr, a CERN Visitor
Center vezetője. Az idei évtől kezdve az előadásokról
videofelvétel is készül (offline webcast), amelyet a
programhoz csatolnak, és utólag is megtekinthető az
Interneten.

A továbbképzést követően a fizikatanárok szakmai- és
élménybeszámolót írnak, amelyeket a hazai szervezők egy CD-n
foglalnak össze. Az elmúlt években több cikk is megjelent a
Fizikai Szemlében a programon résztvevő tanárok tollából. A
minőségbiztosítás további eleme, hogy az előadásokat és
látogatásokat a fizikatanárok írásban leosztályozzák
érdekesség, hasznosság, stílus szerint. Az eredményeket
minden december elején utótalálkozón elemezzük Budapesten,
amelyen szinte valamennyi - a programon résztvevő -
fizikatanár részt vesz. Azt, hogy a CERN is fontosnak tartja
ezt az utógondozást jelzi, hogy eljön Mick Storr is, és az
előadók közül is többen.

A programot az Eötvös Loránd Fizikai Társulat több fórumon
is meghirdeti (először a évente megrendezett Fizikatanári
Ankéton), arra minden magyar nyelven tanító fizikatanár
jelentkezhet. Az egész programnak rendkívül jó a hangulata,
a tanárok külön kiemelik a szervezők és a CERN-i magyar
fizikusok közvetlenségét és lelkesedését, amellyel az
egyhetes programban részt vesznek. A szakmai ismeretek
bővülése mellett a fizikatanárok átélik és átérzik a fizikai
felfedezések frontvonalához kapcsolódó kutatói lelkesedést
és izgalmat, és ezt is továbbítani tudják diákjaiknak.

A tanártovábbképzési programokon résztvevő tanárok közül
sokan már iskolájukban is szerveztek CERN-i látogatást. 2006
óta évről évre nő az iskolai látogatások száma, 2012-ben már
8 magyar iskolából vittek ki diákcsoportokat a CERN-be.

Ez a továbbképzés - a résztvevő tanárok véleménye szerint -
nagyon sokat segít a tanároknak a diákok természettudományos
érdeklődésének felkeltésében.

Üdvözlettel
Horváth Dezso és Sükösd Csaba.  • [Fizinfo] Fizikatanárok továbbképzése a CERN-ben, Csaba Sukosd, 08/22/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page