Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A Fizikai Szemlerol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A Fizikai Szemlerol


Chronological Thread 
  • From: Cserti József <cserti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] A Fizikai Szemlerol
  • Date: Tue, 10 Jul 2012 21:47:43 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves kollégák, kedves Fizinfót olvasók!

Itt a nyár, jöhet a jól megérdemelt pihenés!

Mielőtt a kedves olvasók elmennének nyaralni, szeretnék néhány gondolatot felvetni a Fizikai Szemlével kapcsolatban.

Szinte állandó vita tárgya, hogy a Szemle online vagy nyomtatott formában jelenje-e meg.
Itt most nem ezt a kérdést szeretném firtatni, ugyanis meggyőződésem, hogy ennél van egy fontosabb kérdés, nevezetesen a tartalom.

Örök probléma, hogy kevés cikket küldenek be a szerzők.
A Szemle Szerkesztősége állandóan azzal küzd, hogy az aktuális számhoz legyen elég cikk. Ez óhatatlanul érinti a lap tartalmát, a válogatás szempontjait, az elfogadott cikkek stílusát és színvonalát.

Nem szeretnék senkit sem megbántani azok közül, akik veszik a fáradságot, és a drága idejükben cikket írnak a Szemlébe. Mint tudjuk, ilyen cikknek sajnos kevés szerepe van a pályázatok elbírálásában, bizonyos előléptetésekben, stb. Szinte csak erkölcsi jelentőséggel bír, az se sok... Így minden tiszteletem az övék. Mégis fontos kérdés, hogy milyen jellegű cikkeket írnak a szerzők.

A Fizikai Szemle az egyetlen hazai folyóirat, aminek egyik fontos küldetése a magyar fizikus és fizikatanári közösség összefogása, tájékoztatása. Ezt a szerepet a Szemle szerintem betölti.
Emellett azonban még sok minden másra is alkalmas lehetne a folyóirat.

Ezek után én milyen Szemlét képzelek el?

Nos, nagyon jó példának tartom az American Journal of Phyics (AJP) c. folyóiratot. Egy alkalommal a Főszerkesztőjével beszélve elmondta, hogy rengeteg cikket kapnak, és több, mint a felét vissza kell utasítania.

Miért ilyen sikeres ez a folyóirat? Talán nekünk is lehet tőlük tanulni!?

A siker kulcsa az lehet, hogy a lapot egyaránt magukénak érzik az amerikai középiskolai tanárok és egyetemi oktatók is. Ennek megfelelően mindkét kategóriában sokan olvassák, és természetesnek érzik azt is, hogy írnak a lapba. Sőt a hozzászólásokból az is látszik, hogy nemcsak az oktatók, hanem a hallgatók, a diákok is olvassák (és értik, továbbgondolják!) a cikkeket. A cikkek jelentős része arról szól, hogy lehet egy érdekes, de nehezen érthető, vagy kevésbé ismert fizikai jelenséget, effektust egyszerű, ám nem leegyszerűsítő módon tárgyalni, bemutatni, szemléltetni, közel hozni a hallgatókhoz vagy az olvasókhoz – akár kísérletekkel, akár elméleti modellekkel, esetleg szimulációval. Sok cikk hosszú időn át folytatott pedagógiai, tanítási kísérlet összefoglalója – egyben önmagában is élvezetes tudományos olvasmány.

Ezért nagyon sok olyan cikk jelenik meg ebben a folyóiratban, amely a felsőfokú oktatásban közvetlenül is felhasználhatók.
Ez egyben a szerkesztőség részéről elvárás is a folyóirat profiljának megfelelően, lásd http://ajp.dickinson.edu/Contributors/contGenInfo.html
Csak idéznék ebből: "To be publishable in AJP, a manuscript should be evidently written for and useful, interesting, and accessible to physicists from outside the specific subdiscipline that is the subject of the manuscript." vagy
"Nevertheless, the educational motivation of the manuscript should be evident and unstrained."

Visszatérve a Fizikai Szemlére, szerencsére itt is egyre több hasonló szellemben íródott cikket olvashatunk. Távol áll tőlem, hogy bárkit is megbántsak, ezért nem kívánok általam rossznak, nem a Szemlébe való cikkeket példának elővenni, így szigorúan csak néhány pozitív példát idézek az utóbbi évek terméséből.

Tél András, Tél Tamás: Egy reménytelennek tűnő vezérlési probléma a klasszikus és modern fizika határán
(http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz1012/tart1012.html),
Horváth Dezső, Nagy Sándor, Nándori István, Trócsányi Zoltán: A fénynél gyorsabb neutrínók tündöklése és bukása – egy téves felfedezés anatómiája
(http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz1205/tart1205.html),
Bokor Nándor, Laczik Bálint: Vektorok párhuzamos eltolásának szemléltetése 2 részes cikke
(http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz110708/tart110708.html, es a kovetkező szám), vagy
Härtlein Károly: Kísérletezzünk otthon! sorozata.

A fenti cikkek nem közvetlenül, de kapcsolódnak az egyetemi tananyaghoz, izgalmasak, nem szakmai bikkfanyalven íródtak, így meggyőződésem szerint egy érdeklődő alsóbb éves egyetemista is érdeklődéssel és sikeresen olvashatja őket. Ugyancsak haszonnal olvashatják e cikkeket az őket tanító oktatók, valamint a középiskolás tanárok is, akik ismereteik, szemléletük, az órákon használható hasonlataik bővülését várhatják az ilyen jellegű cikkektől.

Ezekhez hasonló cikkek mellé még lehetne olyanokat is közölni, amelyek 'a hogyan tanítsuk...' jellegű kategóriába sorolhatók, összhangban az AJP fent említett profiljával.

Úgy gondolom, hogy nálunk is sok egyetemen oktató vagy kutató kollégának (többet is ismerek) van olyan (részben vagy egészében kidolgozott) anyaga, ami jobban, vagy a megszokott tárgyaláshoz képest másképpen, élvezetesebben, érthetőbben mutatja be a fizika egyes témaköreit, -- és nagyon jó lenne, ha ez az anyag közkinccsé válna, megjelenne a Szemlében.

Így ezek a ‘milyen érdekes’ és a 'hogyan tanítsuk' jellegű cikkek népszerűek lehetnének nem csak a kollégák, hanem az egyetemeken tanuló hallgatók számára is.
Ez egyben növelhetné az érdeklődést a Fizikai Szemle iránt a fiatalok körében is. Mert valljuk be őszintén, a legtöbb fiatal fizikus és rokon tárgyat hallgató diák még nem is hallott erről a folyóiratról.

Mi a helyzet a fizikatanárokkal? Meggyőződésem, hogy számukra is fontos lenne, ha olyan cikkek jelennének meg, amelyeket esetleg fel tudnak használni az általános, illetve a középiskolai oktatásban.

Néhány éve írtam a Szemlében a szivárványról egy 3 részes cikket, melyben megpróbáltam az AJP kritériumoknak megfelelni, tudományosan korrektnek lenni, sok nem közismert tényt közölni, és mind az egyetemi, mind a középiskolai oktatásban használható anyagot írni. Szerencsére sok pozitív visszajelzést kaptam.

Az immár hét éve töretlen sikerrel folyó "Atomoktól a csillagokig" előadássorozat alatt szerzett tapasztalataim alapján bátran állíthatom, hogy nagyon sok egyetemi és kutatóintézeti kolléga pontosan tudja, hogyan lehet érdekes, középiskolások és tanáraik számára is élvezetes módon feldolgozni a fizika aktuális kérdéseit, e témákról közérthető előadást tartani vagy hasonló cikket írni.

Éppen ma olvastam Dávid Gyula egyik kéziratát a Higgs-bozonokról (lásd http://www.csillagvaros.hu/forum/viewtopic.php?f=59&t=1449&start=720).
A téma kétségkívül aktuális, a megközelítés viszont szokatlan.
Úgy gondolom, hogy ilyen jellegű cikkeknek is helye lenne a Szemlében.
Remélem, hogy a Szerző beküldi az írását a Fizikai Szemlébe, és a szerkesztőség elfogadja közlésre.

Az ilyen jellegű cikkek segíthetnek a tanároknak, hogy a diákjaiknak az aktuális tudományos témákkal kapcsolatos, sokszor igen okos és igen nehéz kérdéseire magabiztosan tudjanak válaszolni – vagy legalábbis maguk is alaposan elgondolkozzanak ezeken a kérdéseken.

Összefoglalva, úgy gondolom, határozott váltásra van szűkség a Fizikai Szemle profilját illetően.
Én az AJP profilját látom követendőnek. Ez egyben a Szemle szélesebb körű olvasottságát, közönségsikerét is elhozhatja. (Ha ez sikerül, ismét elgondolkodhatunk az online megjelenés kérdésén is.) Talán így a Szemlében közölt cikkek szerzői is nagyobb elismerést kapnának.

Arra biztatnám a fizikus és tanári közösséget, hogy vagy egyetemi, vagy már középiskolai szinten is érthető, érdekes cikkeket írjanak. És biztatnám az egyetemi hallgatókat is, hogy TDK-dolgozatuk vagy diplomamunkájuk alapján, a témavezető segítségével ők is írjanak a Szemlébe. Meg fogják látni, hogy micsoda élmény, milyen öröm egy saját megjelent cikket kézbevenni, és évfolyamtársaiknak megmutatni, tanórákon felhasználni.

A Fizikai Szemle olyan lesz (vagy olyan marad), amilyennek mi 'varázsoljuk', amilyennek mi elképzeljük, amilyenné alakítjuk. Csak rajtunk múlik.

Természetesen lehetnek más vélemények is a Szemlével kapcsolatban, mint az enyémek.
A fenti gondolatokat elgondolkozásra szántam, arra, hogy alakítsuk azt, amit mi tudunk a legjobban.
Várom a kollégák hozzászólásait a Fizinfo hasábjain!

Mindenkinek nagyon kellemes nyarat, jó pihenést, és jó cikkírást kívánok!

Cserti József

ELFT Főtitkárhelyettes

--
József Cserti
http://complex.elte.hu/~cserti/
  • [Fizinfo] A Fizikai Szemlerol, Cserti József, 07/10/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page