Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Postdoc álláslehetőség Gali Ádám csoportjában

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Postdoc álláslehetőség Gali Ádám csoportjában


Chronological Thread 
  • From: "Gali Adam" <agali AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Postdoc álláslehetőség Gali Ádám csoportjában
  • Date: Sat, 7 Jul 2012 11:02:36 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


----------
Gali Ádám csoportja fizikus vagy kvantumkémikus PostDoc munkatársat keres, aki
sűrűségfunkcionál-elmélet és/vagy a sok-részecske perturbációs elmélet
gyakorlati számítási módszereiben jártas. A módszereket félvezetőkben
megvalósított kvantumbitek vizsgálatára használjuk, amelyet a
Lendület-program, valamint több külföldi pályázat (pl. EU FP7 DIAMANT)
támogat. A kutatást szoros együttműködésben végezzük a kísérleti partnerekkel.
A munka jellegét az alábbi publikáció mutatja:
http://www.nature.com/nphoton/journal/v6/n5/abs/nphoton.2012.75.html

A munkát a Wigner Fizikai Kutatóközpontban kell elvégezni, amely egy évre
szól, de kiemelkedő teljesítmény esetén hosszabbítható. A jelöltek Gali Ádám
e-mail címén jelentkezzenek:
gali.adam AT wigner.mta.hu
--------------

----------------------------------------------------------------------------
Dr. Gali Ádám (MTA Doktora) Adam Gali, PhD, DSc

Magyar Tudományos Akadémia Hungarian Academy of Sciences
Wigner Fizikai Kutatóközpont Wigner Research Centre for Physics
Szilárdtest-fizikai és Institute for Solid State
Optikai Intézet Physics and Optics,
Budapest, Pf. 49, 1525 Budapest, POB 49, H-1525, Hungary
  • [Fizinfo] Postdoc álláslehetőség Gali Ádám csoportjában, Gali Adam, 07/07/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page