Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] N/A

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] N/A


Chronological Thread 
  • From: "Gali Adam" <agali AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] N/A
  • Date: Fri, 6 Jul 2012 22:47:01 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


TDK, szakdolgozat, diploma, PhD téma lehetőség!

Szilíciumkarbid kvantum pöttyök vizsgálata fluoreszcencia- és infravörös
spektroszkópiával

A szilíciumkarbid (SiC) félvezető kvantumpöttyök optikai és egyéb fizikai
tulajdonságait a méretével és felületi kezelésével is lehet módosítani, amely
páratlan lehetőséget nyújt számos területen való alkalmazásukra. A Wigner
Fizikai Kutatóközpontban egy éve indult egy kísérleti csoport Gali Ádám
vezetésével, aminek célja a SiC kvantumpöttyök előállítása és jellemzése
különböző módszerekkel. A feladat: a SiC kvantumpöttyök fluoreszcens
tulajdonságainak tanulmányozása valamint az infravörös (IR) spektroszkópia
segítségével a kvantumpöttyök felületi összetételének a vizsgálata. A SiC
kvantumpöttyök méretéből adódóan felületérzékeny IR spektroszkópiai módszerek
használatát követelik meg, ilyenek a gyengített teljes reflexió (ATR) valamint
az infravörös reflexiós abszorpciós spektroszkópiai (IRRAS) eljárások. A fent
említett mérések Kamarás Katalin optikai spektroszkópia laboratóriumában
fognak történni. Az elért eredmények várhatóan jelentősen hozzá fognak járulni
a további felületmódosítási eljárásokhoz, amelyek szükségesek új típusú
biológiai jelzőrendszerek kifejlesztéséhez, mint pl. DNS-láncok vizsgálata
illetve idegrendszer aktivitásának vizsgálata. A munkát egy fiatal csapatban
lehet végezni, együttműködve elméleti és kísérleti fizikusokkal, vegyészekkel
és biológusokkal.

Jelentkezés e-mailben, SiC-IRPL jeligével és önéletrajz csatolásával:
gali.adam AT wigner.mta.hu
----------------------------------------------------------------------------
Dr. Gali Ádám (MTA Doktora) Adam Gali, PhD, DSc

Magyar Tudományos Akadémia Hungarian Academy of Sciences
Wigner Fizikai Kutatóközpont Wigner Research Centre for Physics
Szilárdtest-fizikai és Institute for Solid State
Optikai Intézet Physics and Optics,
Budapest, Pf. 49, 1525 Budapest, POB 49, H-1525, Hungary
  • [Fizinfo] N/A, Gali Adam, 07/06/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page