Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fiatal kutató állás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fiatal kutató állás


Chronological Thread 
  • From: Fórizs István <forizs AT geokemia.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fiatal kutató állás
  • Date: Mon, 25 Jun 2012 14:29:30 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Egy álláslehetőségről szóló felhívást továbbítok a FIZINFO olvasóinak, mert lehet olyan fiatal fizikus, akit érdekel ez az interdiszciplináris téma.
A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézete és Földtani és Geokémiai Intézete közös kutatási témát indít az asztromineralógia területén. Egy 2012-ben beszerzendő, mikroszkóppal felszerelt FT-IR spektrométer nyújtja a vizsgálatok egyik alapját, amelyen a fiatal kutató vizsgálatokat végezne. A projekt a heidelbergi Max Planck Csillagászati Intézettel közös együttműködésben történik.

Az eredeti fölhívás alább olvasható.

Üdvözlettel: Fórizs István

Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet fiatal kutatók részére,
*tudományos segédmunkatárs, *illetve PhD fokozat megléte esetén
*tudományos munkatárs munkakör betöltésére *

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 3 évre szóló közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:
- Az infravörös spektroszkópia földtudományi és asztrofizikai alkalmazásai területén vizsgálatok végzése az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézetében (FGI), hazai és nemzetközi publikációk készítése
- részvétel az FGI kutatási tevékenységében a fenti témán belül.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
* felső korhatár: 30 év (kivételes esetben 35 év, az MTA elnökének engedélyével)
* földtudományi (preferáltan geológus), vegyész, vagy fizikus MSc diploma,
* angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
* büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
* magyar állampolgárság, illetve a határon túli magyarság,
* megkezdett PhD képzés,
* ásvány- és kőzetanalitikai, ásványszerkezeti és geokémiai vizsgálatokban szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
* részletes önéletrajz,
* iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását, valamint a 2001. évi C. törvény alapján az elismerési vagy honosítási eljárás eredményét igazoló okiratot),
* eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése,
* három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton e-mailben, a pályázatnak Dr. Demény Attila igazgató (MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet; demeny.attila AT csfk.mta.hu <mailto:demeny.attila AT csfk.mta.hu>) részére történő megküldésével. Kérjük tárgyban feltüntetni a következőt: "FGI fiatal kutató".

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az intézeti igazgató és az MTA CSFK FGI általa felkért két tagjából álló Bíráló Bizottság véleményezi az MTA CSFK főigazgatója részére 2012. augusztus 20-ig, a főigazgató döntését 2012. szeptember 1-ig meghozza és a pályázókat elektronikus úton értesíti.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Dr. Demény Attila igazgató (309-2681, demeny.attila AT csfk.mta.hu <mailto:demeny.attila AT csfk.mta.hu>). Távollétében felvilágosítás kérhető az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet titkárságán: 319-3137.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. szeptember 1.

Dr. Ábrahám Péter
főigazgató


--
*Dr. FÓRIZS, István*
Institute for Geological and Geochemical Research,
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences,
Hungarian Academy of Sciences,
Budaörsi út 45.
H-1112 Budapest, Hungary
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont,
Földtani és Geokémiai Intézet
Tel: +36-1-309-2600/1151; Fax: +36-1-319-3137


  • [Fizinfo] Fiatal kutató állás, Fórizs István, 06/25/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page